Hoppa till innehåll

Arbetsminister Haatainen: De ungas röster ska höras i diskussioner om EU:s och arbetslivets inriktning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2021 15.48 | Publicerad på svenska 23.9.2021 kl. 12.06
Nyhet

Den 20 september 2021 lyssnade arbetsminister Tuula Haatainen på hurdana tankar studerande på andra stadiet i Vanda hade om framtidens arbetsliv. De ungas välbefinnande och lika möjligheter att studera och arbeta i EU lyftes upp i diskussionen. Tillställningen är en del av statsrådets Europa är vi-ministerturné.

Tankar från de unga som deltog i tillställningen hade samlats in för diskussionen genom en enkät, som besvarades av 44 studerande på andra stadiet. Enligt enkäten förhåller sig de unga relativt tillitsfullt till framtidens arbetsliv. Viktigast för de unga i framtidens arbetsliv var lön, framgång och samordning av arbete och fritid.

Orken under studierna och i arbetslivet gör de unga betänksamma

– Jag skulle vilja att man ser till att de anställda orkar och inte låter någon hamna på gränsen av en burnout, säger Anni Juulia Tuominen, som studerar vid Sotungin lukio, då hon beskriver framtidens arbetsliv.

Också arbetsminister Haatainen betonar betydelsen av att orka. Ministern nämnde även Europaparlamentets initiativ om de anställdas rätt att inte vara uppkopplade utanför arbetstid. Hon önskar att diskussionen om detta ska fortsätta både i EU och i Finland.

– Du blir trött om du hela tiden tänker på frågor kring arbetet och alltid är tillgänglig. Det vet jag själv också. Man måste kunna dra gränser. Det är kanske lättare för mig, när jag inte så att säga är född med mobilen fastklistrad i handen på samma sätt som ni, säger minister Haatainen och skrattar.

Det är viktigt att sköta om sin ork redan innan övergången till arbetslivet. Ministern frågades hur regeringen kommer att stöda de unga i coronakrisen och därefter.

– Regeringen är särskilt orolig för hur de unga klarar sig. Vi tar itu med utmaningen genom flera åtgärder, till exempel genom att ge ytterligare resurser till arbets- och näringsbyråer och Navigatorer för att betjäna unga. Det är möjligt att utan någon större orsak gå till en Navigator med sin fråga och också få kortfristig terapi, om det känns som om världen tynger på en, berättar arbetsministern.

Det lönar sig att utnyttja de möjligheter som EU erbjuder

De unga önskar att det ska göras så enkelt som möjligt att studera, genomföra praktik och arbeta i andra EU-länder. Kompetens som förvärvats annanstans ska erkännas, och möjligheterna ska inte vara beroende av en hurdan inkomstnivå den unga eller den ungas familj har.

I diskussionen hänvisade Risto Rajala, ordförande för Unga Européer, till det nya EU-programmet om vilket Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, berättade nyligen i ett tal. ALMA-programmet ska ge unga en möjlighet att under en viss tid skaffa sig arbetserfarenhet i en annan medlemsstat. Programmet skulle alltså vara ett slags Erasmus-program för arbetslivet.

– I beredningen av ALMA-programmet är det viktigt att beakta att det är möjligt att utnyttja de möjligheter som EU erbjuder oberoende av vilken bakgrund man har. Enligt min uppfattning är detta också avsikten, säger Rajala.

– Jag uppmuntrar er till att röra er och utnyttja de möjligheter som EU erbjuder. Studier, praktik och arbete utomlands bär alltid frukt, och är till nytta i arbetslivet även i större omfattning, säger minister Haatainen uppmuntrande.

Olika vägar till drömjobbet

Saana Ylikruuvi, representant för studerande vid Akava, och Sonja Tikkanen, vice ordförande för STTK:s studerande, påminner på basis av sina egna erfarenheter att livet ibland leder in på andra spår än vad man ursprungligen själv hade tänkt sig. Det är viktigt att studera något som man är intresserad av.

– Det behövs kompetens åtminstone i anknytning till digitalisering och klimatförändringen, och arbetet kommer säkert inte heller att ta slut på vårdbranschen, tipsar europarlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri.

– I dagens arbetsliv är lärande inte heller ett isolerat område, eftersom man även i arbetslivet behöver nya kunskaper. Lärandet ska alltså ses som ett livslångt projekt, sammanfattar arbetsminister Haatainen.

De ungas tankar förs vidare och blir en del av EU:s diskussioner

Diskussionsmötet mellan arbetsministern och studerande på andra stadiet i Vanda ingick i statsrådets Europa är vi-turné. Under hösten och vintern kommer Finlands ministrar att resa runt i landet och höra vad finländarna anser och önskar i fråga om Europas framtid. Ministerturnén är en del av konferensen om Europas framtid. Allmänhetens åsikter förs vidare och blir en del av EU:s överläggningar om vilket slags Europa vi vill bygga.

Mer information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 372
Leila Vilhunen, ledande sakkunnig, ANM, tfn 0295 047 120

Tillbaka till toppen