Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arktisk expertis Finlands trumf för ESA:s rymdinkubator

Arbets- och näringsministeriet
6.9.2016 11.55
Pressmeddelande

ESA har erbjudit Finland möjligheten att inrätta en arktisk rymdinkubator i Finland, det vill säga en före-tagsinkubator för företag inom rymdbranschen. Det finns starkt kunnande och många företag inom rymdbranschen i Finland. Finlands investeringar i forskning, rymdsamarbete, utbildning och stöd till grundandet av nya företag väger tungt i vågskålen. Vi vill också stärka vårt internationella samarbete för företagens bästa. Vi har spetskompetens i Finland gällande arktiska förhållanden, som till exempel hantering av is och snö samt sjöfart.

–   Nu behöver ESA information om Finlands mål gällande utvecklandet av företagsverksamhet, tjänster och produkter som drar nytta av rymdteknik och -infrastruktur. Sedan kan ESA beakta de krav som de arktiska förhållandena ställer när organisationen planerar nya program. Finland kommer att ge den information som behövs, säger arbets- och näringsministeriets överdirektör Ilona Lundström.

Lundström tillägger att det är viktigt för Finland att kombinera sin arktiska expertis med rymdteknik. Vi vill agera i samarbete med ESA och andra länder i den arktiska regionen.

–   Vilken verksamhetsform inkubatorn ska ha är ännu under förhandling, men den gemensamma nämnaren är arktisk expertis. Den expertis som krävs finns bland annat i Sodankylä (Sodankylä National Satellite Data Center), i Uleåborg och i Helsingfors. I samarbetsnätverket kan det också ingå representanter från de andra länderna i den arktiska regionen. Under hösten ska verksamhetsmodellen planeras så att inkubatorn kan inleda sin verksamhet i början av nästa år. Beslutet fattas under det här åter, berättar överdirektör Lundström.

ESA:s program kan inspirera till affärsverksamhet kring övervakning, fjärranalys eller telefonappar

–   Nya projekt utgående från arktisk expertis inom ESA:s program skulle öppna för nytt samarbete och nya marknader för Nordens arktiska kompetens och företag, säger Eric Morel, ESA:s direktör. Det skulle också öppna nya affärsmöjligheter för finländska företag och deras mångsidiga och innovativa lösningar, till exempel gällande övervakning, sjöfart och fjärranalys eller till och med vardagliga telefonappar.

Direktör Morel påminner om att arktiska tillämpningar av rymdteknik också är viktiga för ESA:s övriga medlemsländer, inte bara för Finland.

Europas ekonomi- och vetenskapsministrar sammanträder den 1–2 december för att fatta beslut om rymdorganisationen ESA:s framtida program.

– Målet är att integrera det arktiska i ESA:s program eftersom den arktiska regionen har en stor industripolitisk betydelse, anser Morel.

ESA ser den arktiska regionen som strategiskt viktig för verksamheten eftersom det arktiska förenar företag och är en central ledstjärna för nya tillämpningar i rymden.

Evenemanget Arktis och rymden i Helsingfors den 6 till 7 september 2016 samlade 80 experter och företrädare för industrin från olika delar av Europa. Målet var att tillsammans utforma ett budskap till ESA om vad den arktiska dimensionen har för önskemål angående rymdorganisationens program. Diskussionerna handlade om klimatets och miljöns betydelse för den arktiska naturen, om naturresurser och säkerhetsfrågor i Arktis.

Vad är ESA:s rymdinkubator?

  • ESA:s rymdinkubator erbjuder företag möjligheten att under två års tid dra nytta av och tillämpa specialkunskap om rymdbranschen och affärsverksamhet för att utveckla sin verksamhet.
  • Rymdinkubatorerna ordnar verksamhet och evenemang utgående från lokal specialkompetens.
  • Rymdinkubatorerna har till exempel ordnat hackathon-evenemang som inspirerar till nya program och appar, de ordnar läger och tävlingar för ungdomar, de förmedlar ESA:s data till nya tillämpningar och kommer med nya initiativ till stöd för rymdbaserad innovation.
  • En rymdinkubator kan finansiera startupföretag genom sina nätverk.
  • ESA:s rymdinkubatorer finns redan i 16 länder, bland annat i Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.
  • Rymdinkubatorerna skapar affärsverksamhet och arbetstillfällen genom att stödja 130 företag per år. Tillsvidare har över 400 nya företag uppstått med stöd av denna process.

Mer information:

Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6510, [email protected]
Johanna Keskitalo, kommunikationschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 438 3692, [email protected]
Ilona Lundström, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186, [email protected]
Jesse Phaler, industripolitik, ESA, tfn +33 6 77 53 17 99, [email protected]
Stefan Gustafsson, tekniköverföring, ESA, [email protected]
Eric Morel de Westgaver, direktör, ESA, [email protected]

Tillbaka till toppen