Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Expertpanel: Hurdana möjligheter innebär utvecklingen av AI för Finland?

Arbets- och näringsministeriet 14.3.2019 14.04
Nyhet

I den rapport om Programmet för artificiell intelligens som publicerades i dag den 14.3.2019 presenteras utöver resultaten av programmet även rekommendationer som nio ansedda internationella experter ger Finland.

Man bör ta vara på personer med spetskompetens 

Det pågår hård konkurrens om begåvade experter. I Europa och Finland har man inte reagerat på detta i tillräcklig utsträckning. Finland bör hålla fast vid sina experter med spetskompetens inom artificiell intelligens (AI) och samtidigt försöka locka till sig fler sådana experter, både sådana som redan besitter kompetensen och potentiella experter, dvs. studerande.

Det lönar sig att satsa på B2B-affärsverksamhet

Tillämpandet av AI inom affärsverksamhet mellan företag (B2B) har bara börjat. Finland har möjlighet att klara sig på denna marknad genom att satsa på sina styrkor, däribland AI-teknik som är väsentlig för industrin, såsom oövervakad maskininlärning och hybridsystem, samt genom att prioritera industriell B2B-affärsverksamhet. Denna utvecklingsfas passar bra för Finlands industriella bas och innebär betydande möjligheter för samhället och ekonomin.

Demokrati och frihet bör respekteras

Finland och Europa bör finna en strategi för att respektera de västerländska principerna om demokrati och frihet och samtidigt utnyttja de möjligheter som AI-teknik innebär för företag, konsumenter och offentliga tjänster. Lösningar som bygger på AI bör ses som en god metod för att modernisera samhället och öka samhällsmedlemmarnas deltagande i beredningen av beslut och demokratiska processer.

AI är inte bara teknik

Det är viktigt att komma ihåg att tekniken endast är ett medel för att genomföra nya affärsmodeller och bättre offentliga tjänster. Användarnas godkännande är en förutsättning för ibruktagande av lösningarna.

Vi har nytta av ett fritt dataflöde 

Nyttan av AI är till stor del beroende av tillgången till data. När betydelsefull data från olika källor sammanförs, förbättras resultaten i avsevärd grad. Man bör alltså alltid när det är möjligt avlägsna skiljemurar inom och mellan företag och de offentliga tjänsterna och låta data flöda fritt.

Rekommendationerna bygger på intervjuer med experterna. Samuel Kaski, akademiprofessor vid Aalto-universitetet, Heikki Ailisto, forskningsprofessor och direktör för Finlands center för artificiell intelligens FCAI, samt Arho Suominen, specialforskare vid Teknologiska forskningscentralen VTT, intervjuade expertpanelen och sammanställde sammanfattningen.

Ytterligare upplysningar 

Jussi Nissilä, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 052
Maikki Sipinen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn, 0295 047 013

Följande internationella experter hade intervjuats:

  • Christian Guttmann, Vice President, Global Head of Artificial Intelligence & Data Science, Tieto, Executive Director, Nordic Artificial Intelligence Institute, Sverige. Professor (adj. assoc.), University of New South Wales, Australien. Senior Researcher, Karolinska Institutet, Sverige 
  • Gesche Joost, Professor for Design Research at the Berlin University of the Arts, Head of the Design Research Lab, Tyskland
  • Doina Precup, Research Team Leader, DeepMind and Associate Professor, McGill University, Kanada
  • Michele Sebag, Professor, Deputy director of Laboratoire de Recherche en Informatique, Head of A O team, CNRS, Frankrike
  • John Shawe-Taylor, Professor, Head of Department of Computer Science, University College London, Storbritannien
  • Jim Spohrer, Director, Cognitive OpenTech at IBM, Kalifornien, USA
  • Masashi Sugiyama, Director of RIKEN Center for Advanced Intelligence Project, Japan and Professor for Machine learning and statistical data analysis at the Department of Complexity Science and Engineering, the University of Tokyo, Japan
  • Volker Tresp, Professor for Machine learning at the Ludwig Maximilian University of Munich and Distinguished Research Scientist at Siemens, Tyskland
  • Harri Valpola, vd för och grundare av företaget Curious AI, Finland
Tillbaka till toppen