Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Avtal om stöd till gasledningsprojektet Balticconnector undertecknades i Bryssel

Arbets- och näringsministeriet
21.10.2016 10.32
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen, det finländska bolaget Baltic Connector Oy och det estländska bolaget Elerging AS undertecknade i Bryssel den 21 oktober 2016 ett stödavtal om EU-finansiering för byggande av ett sammanlänkande gasrör mellan Finland och Estland.

I augusti beviljade Europeiska kommissionen bolagens projekt Balticconnector 187,5 miljoner euron i investeringsstöd från energisektorns finansiella instrument, Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Delfinansieringen från EU täcker 75 procent av gasledningens totala byggnadskostnader på 250 miljoner euro.

Undertecknandet skedde i anslutning till Europeiska rådets möte. Vid undertecknandet närvarade Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker samt Finlands och Estlands statsministrar Juha Sipilä och Taavi Rõivas.

Stödavtalet undertecknades på Finlands vägnar av verkställande direktören för Baltic Connector Oy, Herkko Plit, på Estlands vägnar av verkställande direktören för Elering AS, Taavi Veskimägi, och på kommissionens vägnar av Dirk Becker, som är verkställande direktör för den verkställande organisationen INEA (Innovation and Networks Executive Agency).

− I dag tar vi ett viktigt steg i riktning mot ett sammanlänkat europeiskt gasnät. Projektet Balticconnector skulle inte ha varit möjligt att genomföra utan ett betydande stöd från EU. Också finska staten har förbundit sig att finansiera projektet med en kapitalinsats på 30 miljoner euro, konstaterade statsminister Juha Sipilä.

– När Balticconnector och de övriga förstärkningarna av gasinfrastrukturen i de baltiska länderna blir färdiga kommer Finland att på riktigt bli en del av den inre marknaden för gas i Europa. Den nya förbindelsen möjliggör öppen konkurrens på gasmarknaden, förbättrar försörjningsberedskapen och energitryggheten samt skapar tillväxtmöjligheter inom hela området, konstaterade näringsminister Olli Rehn, när han räknade upp fördelarna med projektet.

– I och med det stödbeslut som nu undertecknats kan vi på riktigt övergå till skedet för byggandet av det sammanlänkande gasröret. Jag vill också tacka Finlands och Estlands regeringar och vår estländska företagspartner för det långsiktiga arbete som gör det möjligt att nu genomföra projektet, konstaterar verkställande direktör Herkko Plit.

Balticconnector sammankopplar naturgasnätet i Estland med naturgasnätet i Finland genom ett 150 kilometer långt förbindelserör varav 80 kilometer kommer att placeras på havsbotten. Enligt avtalet ska projektet vara genomfört före utgången av 2019.

Undertecknandet kan följas på Europeiska kommissionens webbplats för AV-tjänster:
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=10/21/2016&institution=Commission#s343784

Europeiska kommissionens pressmeddelande (21.10.2016) om undertecknandet av avtalet:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3470_en.htm

Ytterligare upplysningar:
Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 345 8490
Herkko Plit, verkställande direktör, Baltic Connector Oy, tfn 050 462 0788
Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, Statsrådets kansli, tfn 040 537 0733

Tillbaka till toppen