Hoppa till innehåll
Media

Betänkande om ibruktagande av en granskning som är lättare än lagstadgad revision på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2020 14.28
Nyhet

En arbetsgrupp tillsatt av arbets- och näringsministeriet beredde sådana ändringar som ibruktagandet av en granskning som är lättare än lagstadgad revision förutsätter i revisionslagstiftningen. För den fortsatta beredningen ordnar ministeriet ett remissförfarande om arbetsgruppens betänkande.

Syftet med reformen är att anpassa och förtydliga bestämmelserna om revision samt att ge slutanvändarna av revisionsberättelsen mer information om det sätt på vilket verifieringen har utförts. Ett annat mål är att lindra de lagstadgade förpliktelserna för små företag.

Arbetsgruppens betänkande innehåller ett utkast till en regleringsmodell som har utarbetats i form av en regeringsproposition. Enligt den kan aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag som uppfyller definitionen av mikroföretag i bokföringslagen i fortsättningen med stöd av vissa förutsättningar besluta om utförande av en översiktlig granskning. En översiktlig granskning är lättare än lagstadgad revision. Ändringen påverkar inte skyldigheten att välja revisor, men skapar som alternativ till revision en lättare lagstadgad form genom vilken bokslutet kan verifieras.

Arbetsgruppen var inte enig i sitt arbete och betänkandet innehåller flera avvikande åsikter och uttalanden.

Internationell standard som grund

Den nya granskningsformen skulle basera sig på den internationella standarden för översiktlig granskning (ISRE 2400). Den skulle dock även innefatta ett nationellt tilläggskrav som syftar till att säkerställa att de deklarerade skatteuppgifterna är korrekta.

En översiktlig granskning enligt standarden ISRE 2400 används allmänt i många länder som frivillig verifieringstjänst för att öka bokslutets tillförlitlighet. I några av EU:s medlemsländer används den också som lagstadgad verifiering av mindre företag.

Remissbehandlingen av arbetsgruppens betänkande fortsätter till den 4 november 2020.

Ytterligare information:

Nadine Hellberg-Lindqvist, ledande sakkunnig och arbetsgruppens sekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7023
Liisa Huhtala, regeringsråd och arbetsgruppens ordförande, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062

Tillbaka till toppen