Hoppa till innehåll

Uppgifter som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa sköts av NTM-centralen i Södra Österbotten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.8.2016 13.40
Nyhet

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna ändras den 15 augusti 2016.

De uppgifter som gäller statsunderstöd åren 2016–2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa kommer att koncentreras till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

De uppgifter som gäller sådana åtgärder på vägområde som i och med ändringen av landsvägslagen den 15 augusti 2016 övergår från ett tillståndsförfarande till ett anmälningsförfarande ska även i fortsättningen skötas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Ytterligare upplysningar:
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3719

Tillbaka till toppen