Hoppa till innehåll
Media

Bolaget Business Finlands offentliga förvaltningsuppgifter förtydligas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 15.31 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 10.35
Pressmeddelande
Business Finland

Den 23 mars 2023 stadfäste republikens president lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Ändringarna förtydligar särskilt de offentliga förvaltningsuppgifter som bolaget Business Finland har i samband med den finansieringsverksamhet som hör till finansieringsverket Business Finlands ansvar. Även andra offentliga förvaltningsuppgifter som bolaget Business Finland sköter preciseras. Ändringslagen innehåller också bestämmelser om överföring av uppgifter och personal från bolaget till finansieringsverket. Överföringen av personal ska ske före utgången av 2024.

Bolagets lagstadgade uppgifter kompletteras med uppgiften att främja experters invandring till Finland, vilket bolaget i praktiken redan gör.

Det har inte gjorts några ändringar i utgångspunkten för den gällande lagen om Business Finland, det vill säga att finansieringsverket och bolaget bildar en funktionell helhet och att de leds enligt en gemensam strategi. 

Möjligt att skapa en jobbsökarprofil på plattformen Jobbmarknaden utan stark autentisering

Ändringarna i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice främjar experters invandring till Finland och anknyter därmed till den uppgift som nu föreskrivits för bolaget Business Finland. 

Lagändringarna gör det möjligt att skapa en jobbsökarprofil även utan stark autentisering. Ändringarna främjar likabehandlingen av kunderna hos den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen i och med att det blir möjligt för en större kundkrets att skapa en jobbsökarprofil. 

Lagarna träder i kraft den 1 maj 2023. 

Ytterligare information: 
Maria Hauptmann, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 334 (lagen om Business Finland)
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 216 (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice)
 

Tillbaka till toppen