Hoppa till innehåll

Bra, bättre... hjälp!

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2022 8.11
Kolumn
Understatssekreterare Elina Pylkkänen

Arbetsmarknadsöversikten från april gav goda nyheter om sysselsättningen och antalet lediga jobb. Långtidsarbetslösheten minskar äntligen, men antalet personer som varit arbetslösa i över två år minskar inte. Inte enbart goda utan även dåliga nyheter, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Arbetsmarknadsöversikten från april gav goda nyheter om sysselsättningen och antalet lediga jobb. Långtidsarbetslösheten minskar äntligen, men antalet personer som varit arbetslösa i över två år minskar inte. Inte enbart goda utan även dåliga nyheter, skriver understatssekreterare Elina Pylkkänen.

Uppgifterna om arbetsmarknaden i april är fortfarande mycket positiva. Den osäkerhet som krigssituationen orsakar syns åtminstone inte ännu i statistiken. Inom vissa branscher är krigssituationen dock framträdande. Utanför statistiken framkommer det uppgifter om att man inte får tillräckligt med säsongsarbetskraft. Ungefär en tredjedel av den säsongsarbetskraft som behövs inom jordbruket saknas på grund av kriget i Ukraina. Kalendern över vegetationsperioden ger ingen nåd, även om man har vidtagit åtgärder till exempel genom att starta en utbildning för arbetsledare. 

I övrigt visar arbetsmarknadsöversikten från april att läget är exceptionellt bra åtminstone när det gäller arbetslösheten. Det finns ett rekordstort antal lediga jobb och arbetslösheten minskar i snabb takt. På samma sätt som i Finland försökte jag söka efter den oroande sidan i de senaste siffrorna. Pessimisten blir inte besviken. Goda och dåliga nyheter om arbetsmarknadsläget berättas och de goda först.

De goda nyheterna först  

Långtidsarbetslösheten håller äntligen på att minska. Antalet arbetslösa var 97 000 i april. Långtidsarbetslösheten sjunker verkligen kraftigt, när man ser hur de som varit arbetslösa i över ett år lämnar gruppen av arbetssökande. Det snabbt krympande antalet innebär att arbetslösa hittar ett jobb inom ett år. Största delen av de arbetslösa hittar ett nytt jobb inom tre månader.

Och sedan de dåliga nyheterna. Även om långtidsarbetslösheten i sin helhet minskar i snabb takt finns det fortfarande en seg kärna kvar. Av de långtidsarbetslösa har ett större antal varit arbetslösa under en längre tid än två år jämfört med tidigare. Tillströmningen till långvarig arbetslöshet är fortfarande för stor.  För närvarande uppgår de till 54 000, och deras antal och andel är snudd på rekord på 2000-talet. Drygt 40 procent av de arbetslösa har varit arbetslösa i över ett år, men över hälften av dem har redan varit arbetslösa i mer än två år. Situationen är dålig för dem. 

Denna grupp behöver särskilt stöd, men inte som grupp utan som individer. Bland de långtidsarbetslösa finns personer i olika situationer och därmed måste stödet vara skräddarsytt och riktat.  

När arbetsmarknadsläget stramas åt behöver vi kvalitet

Det finns ett rekordstort antal lediga jobb och antalet arbetslösa arbetssökande minskar i rask takt. Det innebär också att bristen på arbetskraft förvärras. Nu står vi inför den oundvikliga situationen att vi inte kan uppnå ekonomisk tillväxt, eftersom det inte finns någon arbetskraft. Det är dagens verklighet. 

Kvaliteten på arbetskraft och arbetsplatserna är avgörande, om antalet är snävt. Utöver bristen på arbetskraft minskar produktivitetspotentialen dels genom ineffektivitet på arbetsplatserna, dels genom problem i anslutning till välbefinnandet i arbetet. Hur vore det om arbetsfördelningen på arbetsplatserna optimeras så att alla kan arbeta vid den övre gränsen av sin kompetens och till exempel sjukfrånvaron kan minskas med hälften? Jag skulle till och med kunna lova att detta är den enklaste, billigaste och snabbaste vägen för att ta itu med den akuta bristen på arbetskraft så här till en början.

understatssekreterare Elina Pylkkänen

Tillbaka till toppen