Hoppa till innehåll

Branschrapport: gruvdriften fortsätter på stabil nivå, stora fluktuationer i råvarupriserna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2021 15.25 | Publicerad på svenska 29.6.2021 kl. 12.45
Pressmeddelande

Läget för gruvorna är stabilt och de investeringar som gjorts ger allt bättre kontinuitet i verksamheten. Metallförädlarna är till stor del beroende av importerade sliger. Under det senaste halvåret har priserna på flera råvaror stigit betydligt på grund av den ekonomiska återhämtningen i Kina. Detta framgår av den branschrapport om gruvindustrin som arbets- och näringsministeriet publicerade den 22 juni 2021.

År 2020 var nio metallmalmgruvor och 36 industrimineralgruvor verksamma i Finland. Den totala täktvolymen i gruvorna ökade med nio procent jämfört med året innan. Den inhemska gruvproduktionen räcker inte till för att täcka efterfrågan på metallkoncentrat. År 2020 importerades sammanlagt 3,8 miljoner ton malmkoncentrat till Finland, och 0,3 miljoner ton malmkoncentrat exporterades.

Inom den finländska teknologiindustrin har efterfrågan fortsatt att vara hög och orderingången har varit bra med tanke på omständigheterna, eftersom industrin åter investerar. Enligt uppskattningar är den direkta och indirekta effekten av mineralklustret betydande både som arbetsplatser och som mervärde.

År 2020 var verksamhetsmiljön instabil på grund av covid-19-pandemin. I slutet av 2020 och början av 2021 steg priserna på många råvaror avsevärt på grund av den ekonomiska återhämtningen i Kina. Priset på koppar har stigit allt sedan sommaren 2020 och nådde för en tid sedan upp till över 10 000 dollar/ton, vilket har ansetts vara en ouppnåelig gräns. Under de senaste dagarna har Kina börjat avveckla sina kopparlager, och priset har sjunkit något. Priset på palladium, ett mineral med tekniska användningsområden och som också bryts i Finland, har stigit från 2 200 dollar/uns till över 2 500 dollar efter att ha nått upp till närmare 3 000 dollar. Råvarupriserna lever alltså, men riktningen är uppåt.

Pandemin har visat att råvaruförsörjningen i Europa är sårbar

Coronapandemin har visat att råvaruförsörjningen i Europa är sårbar, men samtidigt är målet på längre sikt att minska beroendet av den kinesiska produktionen. I september 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett meddelande med en förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU samt en åtgärdsplan. Ett exempel på åtgärderna är partnerskap genom vilka man i EU försöker säkerställa tillgången till råvaror som industrin behöver. Det första råvarupartnerskapet offentliggjordes den 15 juni 2021 mellan EU och Kanada.

Sotkamo Silver Oy:s silvergruva är numera Finlands viktigaste silverproducent och samtidigt den enda blyproducenten. Sedan 2017 har produktionen av kobolt i Finland ökat med cirka fem procent per år, och den viktigaste producenten är gruvan i Kevitsa. År 2020 var den sammanlagda gruvproduktionen av nickel i Finland den näst största i historien. Den inhemska produktionen av koppar och zink 2020 var cirka 30 procent lägre än produktionsrekorden för några år sedan.

Ytterligare information: 
Heino Vasara, branschchef, NTM-centralen i Lappland, tfn 0295 039 698
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 1316 

Branschrapporterna är en analytisk publikationsserie om affärsverksamhetens situationer och framtidsutsikterna i Finland inom olika branscher. Rapporterna har sammanställts av respektive branschchef. Som källor används senast tillgängligt inhemskt och internationellt statistikmaterial samt prognosuppgifter.
 

Tillbaka till toppen