Hoppa till innehåll

Toimialaraportti: kaivostoiminta jatkuu vakaana, raaka-aineiden hintaheilahtelut suuria

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2021 15.25
Tiedote

Kaivoksilla on vakaa tilanne ja tehdyt investoinnit vahvistavat toiminnan jatkuvuutta. Metallinjalostajat toimivat suurelta osin tuontirikasteiden varassa. Viimeisen puolen vuoden aikana useiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet huomattavasti johtuen Kiinan talouden elpymisestä, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 22.6.2021 julkaisemassa kaivosteollisuuden toimialaraportissa.

Vuonna 2020 Suomessa toimi yhdeksän metallimalmi-- ja 36 teollisuusmineraalikaivosta. Kokonaislouhintamäärä kaivoksilla kasvoi yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. Kotimainen kaivostuotanto ei riitä kattamaan metallirikasteiden kysyntää. Vuonna 2020 metallimalmirikasteita tuotiin Suomeen yhteensä 3,8 miljoonaa tonnia. Metallimalmirikasteita vietiin 0,3 miljoonaa tonnia. 

Suomalaisessa teknologiateollisuudessa kysyntä on pysynyt korkealla tasolla ja tilauksia on tullut olosuhteisiin nähden hyvin, sillä teollisuus investoi jälleen. Arvioiden mukaan kaivos- ja mineraaliklusterin suora ja välillinen vaikutus Suomessa on merkittävä, niin työpaikkoina kuin arvonlisänä.  

Vuosi 2020 oli epävakaa toimintaympäristö Covid 19 -pandemian takia. Vuoden 2020 loppupuolella ja 2021 vuoden alussa monien raaka-aineiden hinnat nousivat huomattavasti johtuen Kiinan talouden elpymisestä. Kuparin hinta on ollut nousussa vuoden 2020 kesästä lähtien ja kävi jokin aika sitten jopa yli  10 000 dollarin/tonni   saavuttamattomana pidetyn rajan. Aivan viime päivinä Kiina on alkanut purkaa kuparivarastojaan, ja hinta on ollut hienoisessa laskussa. Teknologiamineraali palladiumin, jota Suomessakin louhitaan, hinta on noussut maaliskuun 2 200 dollarista/unssi yli 2 500 dollariin käytyään lähelle 3 000 dollaria. Raaka-ainehinnat siis elävät, mutta suunta on ylöspäin.

Pandemia osoittanut Euroopan raaka-ainehuollon haavoittuvuuden

Koronapandemia on osoittanut myös Euroopan raaka-ainehuollon haavoittuvuuden, toisaalta pidemmän ajan tavoite on vähentää riippuvuutta Kiinan tuotannosta. Euroopan komissio julkisti syyskuussa 2020 kriittisten raaka-aineiden tiedonannon, johon sisältyy toimenpidelista. Esimerkkinä toimenpiteistä ovat kumppanuudet, joiden kautta EU:ssa pyritään varmistamaan teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden saatavuus. Ensimmäinen raaka-ainekumppanuus julkaistiin 15.6.2021 EU:n ja Kanadan välillä. 

Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksesta on tullut Suomen merkittävin hopeantuottaja ja samalla ainut lyijyntuottaja. Koboltin kaivostuotanto Suomessa on kasvanut noin viiden prosentin vuotuista vauhtia vuodesta 2017, tärkein tuottaja on Kevitsan kaivos. Vuonna 2020 nikkelin yhteenlaskettu kaivostuotanto Suomessa oli historian toiseksi suurin. Kuparin ja sinkin kotimaiset kaivostuotannot jäivät noin 30 prosenttia muutaman vuoden takaisista tuotantoennätyksistä viime vuonna.

Lisätiedot: 
toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin ELY-keskus, puh. 029 503 9698
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 0295 064 926
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 050 396 1316 

Toimialaraportit on analyyttinen julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia. Lähteinä käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kotimaista ja kansainvälistä tilastoaineistoa sekä ennakointitietoa.
 

Tillbaka till toppen