Hoppa till innehåll

Delegation för Jobbkanalen Ab för att genomföra prissättning enligt marknadsvillkor

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 14.52
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har för Jobbkanalen Ab utsett en delegation, som kan ge rekommendationer om prissättning enligt marknadsvillkor och om konkurrensneutralitet i bolagets affärsverksamhet.

Bestämmelser om delegationen finns i lagen om Jobbkanalen. Lagen träder i kraft den 1 juli 2022, och bolaget startar sin verksamhet stegvis under innevarande år. Bolaget sysselsätter partiellt arbetsföra personer i utsatt ställning.

I delegationen samlas mångsidig sakkunskap om Jobbkanalens bransch, marknader och hur konkurrensen fungerar med beaktande av bolagets samhälleliga förpliktelser enligt lagen. 

I delegationen finns sådan mångsidig kompetens inom konkurrensrätt och ekonomi som dess arbete kräver. Ordförande för delegationen är regeringsrådet Elise Pekkala från arbets- och näringsministeriet. De övriga medlemmarna är vicehäradshövding Juhani Jokinen, juris doktor Kalle Määttä, verkställande direktör Aki Kangasharju, Näringslivets forskningsinstitut Etla, chefsekonom Anni Marttinen, SOSTE rf, verkställande direktör Carita Orlando, Finlands Företagarkvinnor rf. 

Jobbkanalen kan verka till exempel inom städtjänster och andra tjänster inom fastighetsskötsel och inom restaurangtjänster. Bolaget kan också erbjuda tjänster i anknytning till logistik. Dessutom kan bolaget delta i offentliga upphandlingar, där samhälleliga förpliktelser ställs som krav. Exempel på sådana är sysselsättning av begränsat arbetsföra eller långtidsarbetslösa personer. I dessa branscher och verksamheter ska man fästa särskild uppmärksamhet vid konkurrensneutralitet.

Förutom konkurrenssynpunkterna ska delegationen också bedöma Jobbkanalens marknadsandel i förhållande till bolagets uppgift och marknadssituationen. På ett allmänt plan kan delegationen till exempel bedöma om bolagets marknadsandel kan förvrida konkurrenssituationen i en viss bransch eller ett visst område med beaktande av motsvarande verksamhet i andra företag eller organisationer i branschen eller området. 

Delegationen rapporterar årligen om sin verksamhet till arbets- och näringsministeriet, som ansvarar för ägarstyrningen av Jobbkanalen. Delegationens mandatperiod är tre år.

Grundandet av Jobbkanalen Ab har samband med målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla övergångsarbetsmarknaden. Jobbkanalen är en av åtgärderna i regeringens program för arbetsförmåga inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Mer information:

Antti Neimala, överdirektör, tfn 0295 047 039
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, tfn 0295 048 073

Tillbaka till toppen