Hyppää sisältöön

Työkanava Oy:lle neuvottelukunta markkinaehtoisen toiminnan toteutumiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 14.52
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Työkanava Oy:lle neuvottelukunnan, joka voi antaa suosituksia markkinaehtoisen toiminnan ja kilpailuneutraliteetin toteutumisesta yhtiön liiketoiminnassa.

Neuvottelukunnasta on säädetty laissa Työkanavasta. Laki tulee voimaan 1.7.2022, ja yhtiön toiminta käynnistyy vaiheittain kuluvan vuoden aikana. Yhtiö työllistää vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä.

Neuvottelukuntaan on koottu monipuolisesti asiantuntemusta Työkanavan toimialasta, eri markkinoista ja kilpailun toimivuudesta ottaen huomioon yhtiölle laissa määritellyt yhteiskunnalliset tehtävät. 

Neuvottelukunta edustaa monipuolisesti sellaista kilpailuoikeuden ja taloudellisen toiminnan osaamista, jota sen työskentelyssä edellytetään. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Elise Pekkala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Muut jäsenet ovat varatuomari Juhani Jokinen, oikeustieteen tohtori Kalle Määttä, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju, SOSTE ry:n pääekonomisti Anni Marttinen sekä Yrittäjänaisten Keskusliiton toimitusjohtaja Carita Orlando

Työkanava voi toimia esimerkiksi siivouspalveluissa ja muussa kiinteistöhuollossa ja ravintolapalveluissa. Se voi myös tarjota palveluja erilaisissa logistiikkaan liittyvissä tehtävissä. Yhtiö voi lisäksi toimia sellaisissa julkisissa hankinnoissa, joissa hankinnan ehdoksi asetetaan yhteiskunnallisia velvoitteita. Esimerkki tällaisesta on vajaakuntoisten tai pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.  Näillä aloilla ja toiminnoissa kilpailuneutraliteetin turvaamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Neuvottelukunnan on kilpailunäkökohtien ohella arvioitava Työkanavan markkinaosuutta suhteessa yhtiölle asetettuun tehtävään ja markkinatilanteeseen. Neuvottelukunta voi yleisellä tasolla arvioida esimerkiksi sitä, voiko yhtiön markkinaosuus jollain toimialalla tai alueella vääristää kilpailutilannetta, kun huomioidaan tietyllä toimialalla ja alueella vastaavaa palvelua tai toimintoa harjoittavien yritysten tai järjestöjen toiminta. 

Neuvottelukunta raportoi toiminnastaan vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle, joka vastaa Työkanavan omistajaohjauksesta. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.

Työkanava Oy:n perustaminen liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteeseen edistää osatyökykyisten työllistymistä ja kehittää uudella tavalla välityömarkkinoita. Työkanava on yksi hallituksen Työkykyohjelman toimenpiteistä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.

Lisätietoja:

ylijohtaja Antti Neimala, p.0295 047 039
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, p. 0295 048 073

 
Sivun alkuun