Hoppa till innehåll

Det blir lättare för utländska studerande och forskare att stanna i Finland – lagförslag på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 10.26 | Publicerad på svenska 29.6.2021 kl. 14.34
Nyhet
Kuvassa joukko nuoria eri taustoista tulevia opiskelijoita keskustelee pöydän ääressä.

Enligt regeringsprogrammet ska det göras lättare för utländska forskare och studerande samt deras familjer att stanna i landet genom att uppehållstillstånden förlängs och tillståndspraxis görs smidigare. Syftet med de ändringar som ingår i lagförslaget är att stärka Finlands dragningskraft och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.

Enligt lagförslaget ska studerande beviljas uppehållstillstånd för hela den tid de bedriver studier. De studerande ska lägga fram en redogörelse över försörjning under det första året. Försörjningen ska dock vara i ordning under tillståndets hela giltighetstid, och detta övervakas på olika sätt.

Tillståndsslaget för högskolestuderande ändras från tillfällig (B) till kontinuerlig (A), vilket gör det lättare att få permanent uppehållstillstånd. Även familjemedlemmar ska få A-tillstånd. Ändringen påverkar inte skyldigheten att betala terminsavgifter. Ändringarna bidrar till att studerande som utbildat sig i Finland stannar kvar på den finländska arbetsmarknaden.

Bättre möjligheter för utexaminerade att söka arbete

Enligt lagförslaget ska också uppehållstillstånd för utexaminerade och forskare som slutfört sin forskning, det vill säga uppehållstillstånd för att söka arbete, förlängas till två år. Tillståndet behöver inte användas genast, utan det kan sökas inom fem år från det att examen avlagts eller forskningen slutförts.

Avsikten är att samla liknande uppehållstillstånd i en och samma lag. I lagförslaget föreslås också bestämmelser om nationella uppehållstillstånd för studerande, forskare, praktikanter och frivilliga för att lagen bättre ska svara mot praktiska behov.

Lagförslaget är på remiss från den 24 juni till den 20 augusti 2021. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2022.

Ytterligare information:
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare, tfn 0295 047 355, jarmo.tiukkanen(a)tem.fi (6–30.7.)
Ariann Grandell, specialsakkunnig, tfn 0295 047 020, ariann.grandell(a)tem.fi (26.7–)

Tillbaka till toppen