Hoppa till innehåll

Näringsminister Mika Lintilä i Kemi: De regionala flygplatserna säkrar en fungerande export

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2017 8.42 | Publicerad på svenska 12.10.2017 kl. 12.42
Pressmeddelande

– De regionala flygplatserna främjar livskraften i regionerna och utgör en del av den infrastruktur som exporten är beroende av. Jag vill bevara nätverket av regionala flygplatser såsom det är nu. Finlands exportintäkter kommer från hela landet, och ur många företags synvinkel är en regional flygplats ett livsvillkor, understryker näringsminister Mika Lintilä.

– De regionala flygplatserna främjar livskraften i regionerna och utgör en del av den infrastruktur som exporten är beroende av. Jag vill bevara nätverket av regionala flygplatser såsom det är nu. Finlands exportintäkter kommer från hela landet, och ur många företags synvinkel är en regional flygplats ett livsvillkor, understryker näringsminister Mika Lintilä. 

– I stället för att hota med nedläggning av regionala flygplatser bör man nu i stället satsa på att utveckla dem och göra verksamheten mer ekonomisk. Till exempel i Norge sköts flygledningen på distans med hjälp av ny teknik. Detta borde vara möjligt också i Finland, säger minister Lintilä.

– Situationen bör ses ur hela den finländska samhällsekonomins synvinkel, och inte bara ur ett enda företags synvinkel. Fungerande internationella transportkedjor är väsentliga för företagen. Ur näringspolitisk synvinkel anser jag också att det är viktigt att vi har direkta internationella förbindelser från en del regionala flygplatser till viktiga flygnav.

Efter några sämre år är de regionala utvecklingsutsikterna nu starkt positiva och Finland ett intressant mål för turister. God tillgänglighet är en viktig framgångsfaktor för turismen. Snabba kommunikationer mellan städerna är mycket viktiga, eftersom t.ex. asiatiska turister sällan har flera veckor på sig att bekanta sig med Finlands sevärdheter. Finland som helhet väcker intresse i allt större utsträckning, vilket innebär möjligheter inte bara för Lappland utan också för andra delar av Finland.

 

Ytterligare upplysningar:

Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 345 8490

Tillbaka till toppen