Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Näringsminister Rehn: Regeringens utgångspunkter i fråga om lokala avtal och utvecklande av personalens ställning

Arbets- och näringsministeriet
17.2.2016 11.23
Pressmeddelande
Ledarna för arbetsmarknadsorganisationerna och ministrarna Jari Lindström, Petteri Orpo och Olli Rehn träffades i dag den 17 februari 2016 i Helsingfors. Regeringen fortsätter diskussionerna med arbetsmarknadsorganisationerna om lokalt avtalande och utvecklandet av personalens ställning i företagen.

Regeringen har meddelat arbetsmarknadsparterna att det lokala avtalandet ska utvecklas via kollektivavtalen och att det kompletteras med lagstifting. Målet är en kombination av lagstiftning och tillämpning i kollektivavtalen.

Regeringen har som utgångspunkt att den lösning man kommer fram till ska innehålla följande element:

1.    Fackligt oorganiserade arbetsgivare måste göras jämställda med organiserade arbetsgivare i fråga om både rättigheter och skyldigheter.
2.    Det ska gå att avtala lokalt om arbetstider samt löner, lönetillägg och andra ersättningar.
3.    En krisklausul ska utformas för sådana situationer då ett företag drabbas av särskilt svåra utmaningar.
4.    Personalrepresentationen och personalens tillgång till information måste säkerställas i företagsadministrationen.
5.    Den slutliga beslutanderätten om lokala avtal bör finnas på arbetsplatserna.

Regeringen bedömer i slutet av maj tillsammans med centralorganisationerna hur pass täckande lösningar som nåtts genom kollektivavtalsförhandlingarna och bedömer efter det hurdan lagstiftning som behövs för att säkerställa gemensamma och fungerande spelregler för verkställandet av de lokala avtalen och personalrepresentationen. Mandatperioden för den trepartsarbetsgrupp som överdirektör Pekka Timonen leder förlängs i samband med detta fram till juni.

Tillbaka till toppen