Hoppa till innehåll

Företag inom livsmedels- och dryckesbranschen törstar efter tillväxt

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2018 14.05 | Publicerad på svenska 29.11.2018 kl. 11.58
Pressmeddelande

De små och medelstora livsmedelsföretagen är mer tillväxtorienterade än tidigare. Branschen förnyar sig genom effektivisering av verksamheten och utveckling av nya produkter. Uppgifterna framgår av en branschrapport om dryckesbranschen och en SMF-branschbarometer om livsmedelsbranschen som publicerades den 27 november 2018.

Tre av fyra av de små och medelstora företag inom livsmedelsframställningen som svarat på barometerenkäten är starkt tillväxtorienterade eller strävar efter tillväxt i den mån det är möjligt. Nästan hälften av de små och medelstora företag som framställer drycker uppgav att de är starkt tillväxtorienterade. 

Reformen av alkohollagen, många förändringar i konsumtionen, sökande efter upplevelser, uppsvinget i ekonomin och exportutsikterna har bidragit till att många företag inom dryckesbranschen är tillväxtorienterade. Det har även startats många nya företag som tillverkar drycker.
  
– För att säkerställa branschens konkurrenskraft bör man sikta på att producera mervärde. Investeringar och utveckling av produktutbudet var de vanligaste metoderna för förnyelse hos företagen inom både dryckesframställningen och livsmedelsframställningen. Dryckesframställarna eftersträvade förnyelse även genom att rikta in sig på nya marknader, rekrytera personal och utbilda sin personal, beskriver branschchef Leena Hyrylä från närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland. 

Företagen inom livsmedelsbranschen upplever att de största utvecklingsbehoven finns inom försäljningen och marknadsföringen samt inom produktionen och dess materialadministrativa funktioner, informationstekniken, produktutvecklingen och kvaliteten. 

Även inom dryckesframställningen syns en hälsotrend 

Den traditionsrika dryckesindustrin framställer numera väldigt många olika slags drycker för såväl vardag som fest, både för hemmamarknaden och för export. Dryckesbranschen är en sysselsättande industrigren som förnyar sig och som är mångsidigare än tidigare. Olika tillverkare av drycker finns även inom andra branscher. Produktutbudet har utvidgats med nya slags produkter, såsom olika energi-, sport- och hälsodrycker, drickbara mellanmål och soppor. Bekanta törstsläckare är t.ex. olika slags mineral- och källvatten, läskedrycker och även många alkoholhaltiga drycker.
 
– I och med att konsumenternas beteende blivit mer splittrat har det skapats en marknad för många specialprodukter och mervärdesprodukter. Utbudet av exempelvis olika växtbaserade, hälsofrämjande och så kallade free from-produkter växer starkt. Konsumtionen av livsmedel och drycker styrs av många värderingar och trender vid sidan av smak och sökande efter upplevelser. Kvalitet värdesätts allt mer, berättar Hyrylä. 

Export och internationalisering intresserar företag inom branschen i allt större grad. Många företag som tillverkar drycker har också skapat ett varumärke kring sina produkter på den internationella konsumentmarknaden och vunnit erkännande i internationella tävlingar. Alkoholdrycker är den mest betydande produktgruppen inom livsmedelsexporten. Främjandet av exporten inom branschen stöds genom tillväxtprogrammet Food from Finland, som samordnas av Business Finland och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet.

År 2017 omsatte livsmedelsindustrin 10,8 miljarder euro, vilket var en ökning av omsättningen med 0,4 procent från året innan. Inom livsmedelsindustrin arbetar 38 000 personer i nästan 1 800 företag på olika håll i landet. År 2017 hade 140 företag dryckesframställning som sin huvudsakliga bransch. Branschen omsatte 1,3 miljarder euro. På grund av mångfalden av olika företag och delbranscher produceras olika drycker dock i över 200 företag. Antalet anställda inom livsmedels- och dryckesframställningen ökar för närvarande.

Branschrapporten och SMF-branschbarometern om livsmedelsbranschen, med särskilt fokus på dryckesframställningen, publicerades den 27 november 2018. I rapporten behandlas nuläget och framtidsutsikterna för branschen. I SMF-branschbarometern, som publiceras en gång per år, presenteras branschspecifika resultat från den barometer om små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska villkor som genomförs av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Dryckernas Finland, branschrapport 2018 (på finska, sammandrag på svenskaI)

SMF-branschbarometer 2018, livsmedelsbranschen (på finska)

Ytterligare information 

Leena Hyrylä, branschchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 029 047, fö[email protected]  
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926, fö[email protected] 
Petri Koskela, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2382, fö[email protected]

Tillbaka till toppen