Hyppää sisältöön

Elintarvike- ja juoma-alan yritykset janoavat kasvua

maa- ja metsätalousministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2018 14.05
Tiedote

Pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset ovat aiempaa kasvuhakuisempia. Ala uudistuu tehostamalla toimintaansa ja kehittämällä uusia tuotteita. Tiedot käyvät ilmi 27.11.2018 julkaistusta Juomien Suomi -toimialaraportista ja elintarvikealan pk-toimialabarometristä.

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta elintarvikkeita valmistavasta pk-yrityksestä pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan tai on voimakkaasti kasvuhakuinen. Lähes puolet juomia valmistavista pk-yrityksistä ilmaisi olevansa voimakkaasti kasvua hakeva.

Alkoholilain uudistus, kulutuksen monet muutokset ja elämyksellisyyden hakeminen sekä talouden piristyminen sekä vientinäkymät ovat osaltaan siivittäneet juoma-alaa kasvuhakuisuuteen. On myös syntynyt paljon uusia juomia valmistavia yrityksiä.

– Alan kilpailukyvyn varmistamisessa tulisi tähdätä lisäarvon tuottamiseen. Uudistumiskeinoina niin elintarvikkeita kuin juomia valmistavat yritykset hyödynsivät eniten investointeja ja tuotetarjonnan kehittämistä. Juomavalmistajat hakivat uusiutumista myös suuntautumalla uusille markkinoille, rekrytoimalla henkilöstöä ja kouluttamalla henkilökuntaansa, kuvailee toimialapäällikkö Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Kehittämistarvetta elintarvikealan yrityksissä koetaan olevan eniten myynnissä ja markkinoinnissa sekä tuotannossa ja sen materiaalitoimissa, tietotekniikassa, tuotekehityksessä ja laadussa.

Myös juomavalmistuksessa näkyy hyvinvointitrendi

Perinteikäs juomateollisuus valmistaa nykyisin hyvin monenlaisia juomia arkeen ja juhlaan, niin kotimarkkinoille kuin vientiinkin. Juoma-ala on aiempaa monialaisempi, työllistävä ja uudistuva teollisuudenala. Erilaisia juomien valmistajia on muillakin toimialoilla. Tuotetarjonta on laajentunut uudentyyppisiin tuotteisiin, kuten erilaisiin energia-, urheilu- ja hyvinvointijuomiin, juotaviin välipaloihin ja keittoihin. Tuttuja janonsammuttajia ovat esimerkiksi erilaiset kivennäis- ja lähdevedet, virvoitusjuomat ja myös monet alkoholipitoisia tuotteet.

– Kuluttajakäyttäytymisen sirpaloituminen on luonut markkinat monille erikois- ja lisäarvotuotteille. Esimerkiksi erilaisten kasviperäisten, hyvinvointia tukevien ja niin sanottujen free-from -tuotteiden tarjonta on vahvassa kasvussa. Ruokien ja juomien kulutusta ohjaavat monet arvot ja trendit maun ja elämyksellisyyden ohella. Laadun arvostus on nousussa, Hyrylä kertoo.

Vienti ja kansainvälistyminen kiinnostavat alan yrityksiä yhä enemmän. Monet juomia valmistavat yritykset ovatkin brändänneet tuotteensa kansainvälisille kuluttajamarkkinoille ja saaneet tunnustusta kansainvälisissä kilpailuissa. Alkoholijuomat ovat merkittävin elintarvikeviennin tuoteryhmä. Alan viennin edistämistä tuetaan Business Finlandin koordinoimalla Food from Finland -kasvuohjelmalla, jota rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto vuonna 2017 oli 10,8 miljardia euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 0,4 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa työskentelee 38 000 henkilöä lähes 1 800 yrityksessä eri puolella maata. Juomia päätoimialanaan vuonna 2017 valmisti 140 yritystä. Toimialan liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa. Alan monialaisuudesta ja monimuotoisuudesta johtuen erilaisia juotavia tuotetaan kuitenkin yli 200 yrityksessä. Henkilöstömäärä on kasvussa elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa.

Juomiin keskittyvä elintarvikealan vuoden 2018 toimialaraportti ja pk-toimialabarometri julkaistiin 27.11.2018. Raportti käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Kerran vuodessa ilmestyvässä pk-toimialabarometrissä esitellään toimialakohtaisia tuloksia Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä tekemästä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavasta barometrista.

Juomien Suomi - Toimialaraportti
Elintarvikealan pk-toimialabarometri syksy 2018

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 047, [email protected] 
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 4926, [email protected]
erityisasiantuntija Petri Koskela, p. 029 516 2382, [email protected]

 
Sivun alkuun