Hoppa till innehåll
Media

Livsmedelsbranschen söker tillväxt genom utnyttjande av trender och internationalisering

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2017 10.18
Pressmeddelande

Den inhemska efterfrågan utgör fortfarande grundvalen för bageri- och livsmedelsindustrin, men när den inhemska konkurrensen hårdnar söker de tillväxtorienterade företagen i branschen tillväxt genom export. En ny webbplats med livsmedelsfakta hjälper till att marknadsföra världens renaste livsmedel.

Bageriindustrins omsättning som helhet har vuxit, och hela livsmedelsbranschens konjunkturutsikter är klart positiva. År 2016 omsatte bageriindustrin 1 084 miljoner euro, vilket var en ökning av omsättningen med 3 % från året innan. Dessutom bedömer över hälften av bageriföretagen att konjunkturläget kommer att förbättras under det kommande året och 39 % att det förblir oförändrat.

Uppgifterna framgår av en branschrapport om bageriindustrin och en SMF-branschbarometer för livsmedelsbranschen som offentliggjordes vid livsmedelsbranschens årliga seminarium den 13 december 2017. Samtidigt lanseras också den nya webbplats med livsmedelsfakta som genomförts som ett samarbete mellan Naturresursinstitutet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Livsmedelsbranschens livskraft, olika försäljningskanaler, internationalisering, cirkulär ekonomi och tävlingar är i fokus vid årets seminarium.

– I bageriprodukterna syns aktuella trender mycket tydligt, och företagen eftersträvar aktivt tillväxt genom lansering av nya produkter. Med hjälp av dessa försöker man svara på förändrade preferenser hos konsumenterna och rådande trender. Starka trender just nu är hälsa och välbefinnande, gynnande av inhemska råvaror samt en ökad tendens att äta mindre mellanmål i stället för större måltider, säger sammanställaren av rapporten, branschchefen Leena Hyrylä från närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland.   

Stöd för marknadsföring av världens renaste mat

Enligt flera mätare produceras världens renaste livsmedel i Finland. Företag som siktar på en internationell marknad behöver vetenskaplig, statistisk information om de finländska livsmedlens styrkor som stöd för sin marknadsföring. En ny webbplats med livsmedelsfakta riktar sig till både en inhemsk och en internationell publik och erbjuder information om finländska råvaror och produktionssätt. Där visas hur den finländska maten klarar sig i internationell jämförelse t.ex. när det gäller rester av antibiotika och bekämpningsmedel eller förekomst av salmonella.

– Vi producerar livsmedel av högklassig kvalitet, och på den nya webbplatsen visas detta med hjälp av fakta. Jag uppmuntrar alla aktörer inom branschen att effektivt använda sig av evidensbaserad information i sin egen marknadsföring, uppmuntrar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. När vi fokuserar på export av produkter med högt mervärde och marknadsför produkterna med rätt argument kan vi öppna dörren till nya lönsamma exportmarknader för livsmedel, fortsätter han.

Under de senaste åren har olika tävlingar med anknytning till mat och livsmedel ökat i antal. Syftena med tävlingarna är ofta att främja produktutveckling och utbildning eller utveckla marknadsföringen. Särskilt viktigt är det att företagaren målmedvetet utnyttjar deltagande i sådana tävlingar i marknadsföringen av företaget och dess produkter för att stärka lönsam affärsverksamhet, konstaterar marknadsforskare Johanna Tanhuanpää, som deltagit i sammanställandet av rapporten.

– Via tävlingarna får vi fram fler kvalitetsprodukter och får företag att växa även internationellt, berömmer minister Leppä.

Branschrapport
SMF-barometern
Den nya webbplatsen med livsmedelsfakta
Direktsändning från seminariet

Presentationerna från forumet för närproducerad mat och livsmedelsindustrins årliga seminarium sparas och kan ses i efterhand via ovannämnda länk och på webbplatsen www.aitojamakuja.fi

Ytterligare information:

Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet , tfn. 050 565 0424
Kirsi Viljanen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2142
Leena Hyrylä, branschchef, närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 029 502 9047
Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3681

Tillbaka till toppen