Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

En ny expertgrupp fördjupar sig i företagens framgång i den internationella konkurrensen efter coronakrisen

Arbets- och näringsministeriet
30.6.2020 16.15 | Publicerad på svenska 1.7.2020 kl. 15.38
Pressmeddelande

En expertgrupp som tillsatts av näringsminister Mika Lintilä ska kartlägga vilka åtgärder som bäst stöder företagens tillväxt och framgång i den internationella konkurrensen under och efter coronakrisen. Gruppen ska bedöma vilka ändringar som behövs bland annat i lagstiftningen, kompetensen, den offentliga finansieringen och samarbetsstrukturerna.

Ordförande för den oberoende expertgruppen är Pekka Ala-Pietilä, styrelseordförande för Huhtamäki Abp. Gruppens mandattid löper ut vid utgången av 2021.

– Nu ska man inte bara stå öga mot öga med krisen utan också se längre än akuta åtgärder och en exitstrategi. Finlands förmåga att sörja för medborgarnas välfärd försvagas om coronakrisen under en längre tid försvagar den ekonomiska kapaciteten och potentiella produktionen samt försvagar sysselsättningen, påminner näringsminister Lintilä.

Fokus på företagens humankapital

Expertgruppen fokuserar i sitt arbete på företag som internationaliseras och är verksamma på den internationella marknaden och vars stödbehov ofta skiljer sig från de företag som etablerat sig på hemmamarknaden. Särskild fokus läggs vid företagens humankapital, som täcker till exempel den kompetens och den kompetenspotential som samlats i företagen.

– Endast en modell lämpar sig inte för att stödja företag, utan vi måste beakta företagens olika behov och möjligheter. Företag som är verksamma på den internationella marknaden har den särskilda kompetens och kompetenspotential som Finland behöver för att åter nå hållbar tillväxt, säger näringsminister Lintilä.

Expertgruppen ska utarbeta en strategi och ett åtgärdsprogram för att

  1. säkerställa den nuvarande kompetensen genom att företag stöds för att bevara humankapitalet och övrigt kapital,
  2. stödja kompetensutvecklingen och därmed skapa förutsättningar för ny företagsverksamhet,
  3. trygga framtidens välfärd genom ekonomisk tillväxt och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Expertgruppen fortsätter för sin del arbetet i den utredningsgrupp som leddes av arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä. Utredningsgruppen föreslog att det inrättas en ny expertgrupp med uppgift att fundera över hur man kan säkerställa att det värdefulla humankapitalet och organisationskapitalet bevaras genom hela krisen. Med organisationskapital avses bland annat så kallad tyst information samt kontakter med kunder.

Expertgruppen har högklassig kompetens om ekonomi

Medlemmar i expertgruppen utöver ordförande Pekka Ala-Pietilä är:

  • Elina Björklund, verkställande direktör, Reima Oy
  • Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef, finansministeriet
  • Janne Larma, verkställande direktör, EQ
  • Ilona Lundström, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
  • Inka Mero, verkställande direktör, Voima Ventures
  • Jan Sasse, verkställande direktör, Finlands Industriinvestering Ab
  • Vesa Vihriälä, arbetslivsprofessor, Helsingfors universitet

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 189

Tillbaka till toppen