Hoppa till innehåll
Media

En ny period för livsmedelsbranschens åtagande för materialeffektivitet inleds, restaurangbranschen ansluter sig

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 7.58
Pressmeddelande
Mies kaupan leipähyllyä järjestämässä

Den nya perioden 2022–2026 för åtagandet för materialeffektivitet fortsätter livsmedelsbranschens åtgärder för att främja en hållbarare framställning, distribution och konsumtion av livsmedel. Livsmedelsindustriförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Turism- och Restaurangförbundet rf har undertecknat ett åtagande med arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

Under den första perioden 2019–2021 lyckades 17 företag som anslutit sig till åtagandet minska matsvinn, plastanvändning, avfall och växthusgasutsläpp. Resultat nåddes genom bättre materialeffektivitet i processerna, utnyttjande av biprodukter och höjning av återvinningsgraden. De utmärkta resultaten kommer nu att uppmuntra aktörerna till en ny kontraktsperiod. Restaurangbranschen ansluter sig som en ny part, vilket ytterligare ökar åtagandets effektivitet.

Målet för livsmedelsföretagen är att uppnå ekonomiska och miljömässiga fördelar som kan mätas på branschnivå genom praktiska materialeffektivitetsåtgärder. Samtidigt ökas livsmedelskedjans och konsumenternas medvetenhet om möjligheterna och metoderna för materialeffektivitet. 

Målet är att de företag som anslutit sig till åtagandet före utgången av 2024 ska representera 90 procent av omsättningen för Finlands Dagligvaruhandel rf, 40 procent av omsättningen för Livsmedelsindustriförbundet rf och 20 procent av omsättningen för Turism- och Restaurangförbundet rf:s medlemsföretag inom restaurangbranschen.  

”Åtagandena för materialeffektivitet är ett utmärkt exempel på samarbete på frivillig basis mellan näringslivet och statsförvaltningen. Redan den första åtagandeperioden visade att man samtidigt framgångsrikt kan minska miljökonsekvenserna av produktionen, distributionen och konsumtionen av livsmedel och stärka företagens konkurrenskraft”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä

”Detta skulle inte vara möjligt om inte alla som deltar i åtagandet skulle dra nytta av det. Jag är övertygad om att även den period som inleds kommer att bli en framgång. Jag hälsar också restaurangbranschen varmt välkommen att delta i åtagandet för materialeffektivitet”, fortsätter Lintilä.

Åtagandet främjar cirkulär ekonomi 

Åtagandet för materialeffektivitet är en verksamhetsmodell genom vilken flera nationella och internationella miljömål omsätts i praktiken.

”Frivilliga åtgärder inom ramen för åtagandet för materialeffektivitet inom livsmedelsbranschen är ett bevis på att livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och restaurangerna är pionjärer och aktiva. Genom dem främjas gemensamma nationella hållbarhetsmål, såsom halveringen av matsvinnet fram till 2030. Det är möjligt att uppnå stora ekonomiska och miljömässiga fördelar som förbättrar företagens lönsamhet och konkurrenskraft”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Företaget väljer sina egna materialeffektivitetsåtgärder och målen för dem. Företagen förbinder sig till exempel att förebygga uppkomsten av livsmedelsavfall och matsvinn, att förbättra materialeffektiviteten genom produkt-, förpacknings- och serviceplanering och att utveckla användningen av biprodukter. 

”Åtagandet erbjuder företagen en möjlighet att vara föregångare och en ansvarsfull aktör i miljöfrågor. Effektivare användning av material ökar också företagets lönsamhet. Förhoppningsvis ansluter sig ett stort antal företag inom branschen till främjandet av Finlands väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med cirkulär ekonomi”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.  

Ytterligare information:
Mika Honkanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4904, mika.honkanen(at)gov.fi 
Sirje Sten, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 029 525 0276, sirje.sten(at)gov.fi
Petri Koskela, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2382, petri.koskela(at)gov.fi
Elina Fast, sakkunnig, Motiva Oy, tfn 040 053 1526, elina.fast(at)motiva.fi
Ilkka Nieminen, direktör, Finlands Dagligvaruhandel rf, tfn 050 042 2216, ilkka.nieminen(at)pty.fi
Marleena Tanhuanpää, direktör, Livsmedelsindustriförbundet rf, tfn 040 528 2207, marleena.tanhuanpaa(at)etl.fi
Veli-Matti Aittoniemi, vice verkställande direktör, tfn 040 736 7705, veli-matti.aittoniemi(at)mara.fi
 

Tillbaka till toppen