Hoppa till innehåll

En styrgrupp för programmet för mångfalden i arbetslivet har tillsatts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2020 13.13 | Publicerad på svenska 26.11.2020 kl. 10.52
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillsatte 18.11.2020 en styrgrupp för programmet för mångfalden i arbetslivet. I styrgruppen främjas mångfalden och inkluderingen i arbetslivet ur invandrares perspektiv i enlighet med rege-ringsprogrammet.

Målet med programmet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att invandraren ska kunna sköta uppgifter som motsvarar hans eller hennes kompetens och att det ska bli lättare att avancera i karriären. 

- Även statsförvaltningen måste återspegla det allt mångsidigare samhället, inte enbart företagen. Tjänste-mannens mångfald kan ökas bland annat genom att öka mångfaldskompetensen hos de chefer som ansvarar för rekryteringen. Vi måste också utveckla vår arbetsgivarbild. Till statens platsannonser kan till exempel fogas en mångfaldsklausul, med hjälp av vilken vi informerar om att vi hoppas att människor med olika bakgrund söker arbete hos oss, konstaterar styrgruppens ordförande, arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen

I styrgruppen finns representanter för ministerierna, myndigheterna och andra centrala aktörer inom sektorn. Arbetsgruppens mandatperiod är 18.11.2020–31.3.2022. 

Ytterligare information: 
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8254
 

Tillbaka till toppen