Hoppa till innehåll

En utredning om nuläget för och främjandet av lokala avtal inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2020 15.47 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 11.37
Pressmeddelande
Jukka Ahtela och Joel Salminen
Jukka Ahtela och Joel Salminen

Vid budgetmanglingen hösten 2020 beslutade regeringen att låta göra en utredning om åtgärder för att stärka det förtroende och den förhandlingskompetens som krävs för lokala avtal både i fråga om normalt bindande verkan och allmänt bindande verkan. Arbetsminister Tuula Haatainen utsåg vicehäradshövding Jukka Ahtela och samarbetsombudsmannen Joel Salminen till utredare den 14 oktober 2020.

Utredarna kartlägger praktiska orsaker som hindrar eller begränsar möjligheterna att avtala om frågor. Utredningen gäller både organiserade och icke organiserade företag. Utredningen kommer att innehålla verktyg för att undanröja hinder för avtal med aktörer på arbetsplatsnivå eller sänka tröskeln för avtal.

Utredarna ska också utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att

  • förbättra förutsättningarna för lokala avtal
  • stärka det förtroende och den förhandlingskompetens som krävs för lokala avtal både i fråga om normalt bindande verkan och allmänt bindande verkan
  • förbättra parternas beredskap att avtala på arbetsplatsnivå med utnyttjande av befintliga avtalsmöjligheter
  • skapa jämlika förhandlingsrelationer på lokal nivå
  • stödja utveckling och innovation på arbetsplatser.

Arbetsmarknadens parter och företag av olika storlek ska höras

I utredningen fästs uppmärksamhet vid hur förbättrandet av personalens arbetsförmåga och kompetens påverkar förhandlingsförutsättningarna vid lokala avtal.

Dessutom dryftas rollen för förtroendemannasystemet och de i kollektivavtalen deltagande fackförbunden och arbetsgivarförbunden i de lokala avtal som baserar sig på kollektivavtalet samt möjligheten att erbjuda stöd i verksamheten på arbetsplatsnivå. I utredningen beaktas särdragen i genomförandet av lokala avtal i företag där ingen förtroendeman har valts.

Utredarna ska höra de riksomfattande och lokala arbetsmarknadsparterna samt företrädare för företag av olika storlek för att utreda de bästa praktiska erfarenheterna.

Utredningen blir klar i början av januari

I regeringsprogrammet har det skrivits in ett mål om att öka antalet lokala avtal på basis av parternas ömsesidiga förtroende. Lokala avtal utvecklas genom att man ser till att personalen har tillräcklig tillgång till information och möjligheter att påverka. Enligt regeringsprogrammet främjas lokala avtal via kollektivavtalssystemet. Målet är att få en balanserad kombination av flexibilitet och trygghet och att utveckla sysselsättningen och konkurrenskraften.

Utredarna Ahtela och Salminen gör utredningen före den 8 januari 2021. Arbetsgruppen för främjande av lokala avtal under ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen utnyttjar utredningen vid beredning av förslag för att förbättra förutsättningarna för lokala avtal och skapa jämlika förhandlingsrelationer. Förslagen överlämnas till ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen för behandling senast den 1 mars 2021.

Ytterligare information:
Ville Kopra, statssekreterare, tfn 0295 047 184
Tarja Kröger, regeringsråd, tfn 0295 048 937

Tillbaka till toppen