Hoppa till innehåll

Energiminister Kimmo Tiilikainen: Kanske möjligt att slopa stenkol redan 2025

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2018 13.30 | Publicerad på svenska 8.1.2018 kl. 13.25
Pressmeddelande

– Möjligheten att slopa stenkol som energikälla i Finland redan 2025 börjar utredas, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Avsikten är att utredningen ska göras som ett led i det lagberedningsarbete som redan inletts för att slopa energiutvinning ur stenkol till 2030. Detta mål har regeringen redan tidigare slagit fast i sin energi- och klimatstrategi.

Städernas energibolag har i sin kombinerade produktion av el och fjärrvärme undantagsvis ökat användningen av kol under de senaste åren. Det var en av de mest betydande utsläppskällorna i Finland under 2016.

– Det bör göras lättare för städernas energibolag att frångå användningen av kol. Energibeskattningen bör redan från ingången av 2019 ändras så att naturgasen blir mer konkurrenskraftig i förhållande till stenkol, föreslår Tiilikainen.

Även om naturgas också är ett fossilt bränsle, är dess specifika utsläpp endast cirka 60 procent av stenkolens. Om naturgasens ställning på energimarknaden förbättras, främjas också tillväxtförutsättningarna för biogas i och med att efterfrågan på gas ökar. På lång sikt kan stenkol vid fjärrvärmeproduktion ersättas med förnybara energikällor såsom biomassa, biogas och jordvärme samt utnyttjande av spillvärme.

Rapporter som publicerades i höstas visar att det snabbt behövs ytterligare åtgärder på global nivå för att bromsa klimatförändringen. Finland har tillsammans med tjugo andra länder bildat en internationell koalition som avser frångå användningen av kol.

– Även Europeiska unionen blir under de närmaste åren tvungen att överväga mer ambitiösa mål för utsläppsminskningen. Ju fler EU-länder som beslutar sig för att slopa kol som energikälla och ju snabbare den utvecklingen går, desto lättare är det att skärpa de gemensamma målen för utsläppsminskning inom utsläppshandelssektorn, konstaterar Tiilikainen.

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4819

Tillbaka till toppen