Hoppa till innehåll

Energirådet diskuterar genomförandet av EU:s klimat- och energimål samt metoderna att uppnå klimatneutralitet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2019 16.01
Pressmeddelande

Det första mötet i rådet för energifrågor under Finlands EU-ordförandeskapsperiod hålls i Bryssel den 24 september 2019. Näringsminister Katri Kulmuni är ordförande för mötet.

Ministrarna diskuterar nationella energi- och klimatplaner samt energisektorn efter år 2030 på väg mot ett klimatneutralt Europa. Som tema för diskussionerna under ministrarnas lunchmöte har Finland valt innovativ energiteknik som främjar kllimatneutraliteten.

Nationella energi- och klimatplaner - diskussion om kommissionens respons

Energiministrarna diskuterar frågan hur medlemsstaterna beaktat kommissionens respons av den 18 juni på utkasten till de nationella energi- och klimatplanerna (NECP) särskilt i fråga om förnybar energi och energieffektivitet.

Med hjälp av de nationella planerna följs uppnåendet av EU:s gemensamma mål för 2030. Medlemsstaterna skulle lämna in sina utkast till kommissionen i slutet av förra året och kommissionen gav sin respons på planerna i juni. Enligt kommissionens analys är utkasten till planer ännu inte tillräckliga för att bl.a. EU:s gemensamma mål för förnybar energi och energieffektivitet skulle kunna nås. Medlemsstaterna ska lämna in sina slutliga, reviderade planer till kommissionen före utgången av året.

Denna uppföljning av hur EU:s gemensamma mål för 2030 nås är en ny och viktig del av förverkligandet av  EU:s energiunion. Av denna anledning fördjupar sig energiministrarna också i rådets framtida roll i denna process.

Energisektorn efter 2030 - mot klimatneutralitet med hjälp av strategier som sträcker sig fram till 2050

Ministrarna diskuterar även frågan vilka ändringar som behöver göras inom energisektorn efter 2030 för att EU ska kunna göra framsteg på sin väg mot klimatneutralitet. Enligt förordningen om energiunionens förvaltningsmodell ska samtliga medlemsstater före den 1 januari 2020 utarbeta nationella strategier på lång sikt (LST) som sträcker sig fram till 2050. Därför är debatten om arbetet som ska göras efter 2030 för att uppnå klimatneutralitet ytterst aktuell.

I sina strategier ska medlemsstaterna beskriva vilka nivåer av växthusgasutsläpp och av kolsänkor som de eftersträvar. Finland efterfrågar energiministrarnas syn på vilka möjliggörande åtgärder och incitament som behövs för att få till stånd en förändring och vilka bästa praxis som olika länder har.

Under lunchen diskuterar ministrarna olika sätt att främja innovativ energiteknik

Temat för diskussionerna under ministrarnas lunchmöte är innovativ energiteknik som främjar klimatneutraliteteten. Det förs debatt om metoder för att på bred front främja utvecklingen och införandet av den. Ett ytterligare tema är kombinationen av olika energianvändningssektorer, som får större roll i framtiden.

För att de långsiktiga energi- och klimatmålen ska kunna nås förutsätts att det sker en övergripande utveckling av ny kostnadseffektiv energiteknik redan på 2020-talet.

Mötet streamas live på webben:
De offentliga delarna av mötet (diskussionerna om NECP och LTS) direktsänds på webben den 24 september 2019 med början kl. 10.45 på adressen:  https://video.consilium.europa.eu/fi/webcast/e9a001c4-1216-4f6c-bdd1-660acadd2bb0

Ytterligare information:
Arttu Karila, näringsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 341 6615
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), ANM, tfn +358 50 431 8015
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 431 6518
Sanna Ek-Husson, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, tfn +32 470 206 178
Katja Tuokko, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 465 5533 (EU-samordning)
Eeva Laavakari, informatör, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, tfn +32 473 531 340
Mauri Vieru, kommunikationsexpert, ANM, tfn +358 50 431 6519

Tillbaka till toppen