Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Energistöd för solvärmesystemet vid torgparkeringen i Åbo

Arbets- och näringsministeriet
7.12.2018 12.41
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat T-Park Oy högst 1 330 000 euro i energistöd för byggande av ett solvärmesystem och ett värmelager i anslutning till den nya underjordiska parkeringshallen vid Åbo salutorg.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat T-Park Oy högst 1 330 000 euro i energistöd för byggande av ett solvärmesystem och ett värmelager i anslutning till den nya underjordiska parkeringshallen vid Åbo salutorg.

Det system som ska byggas samlar under sommaren värmeenergin från solskenet på torget genom rörsystem som installeras under kullerstensbeläggningen och lagrar med hjälp av energipålar energin till 50 meters djup i lerjorden under torget. Den värmeenergi som lagrats på detta sätt används på vintern. Den lagrade energin täcker uppvärmningsbehovet för den underjordiska parkeringshallen och håller torgområdet ovanpå hallen is- och snöfri. Lösningen har planerats av nollaE Oy.

– Lagringen av solvärme i den naturliga stadsstrukturen och tillvaratagandet av solvärmen på detta sätt är ett innovativt klimatsteg. Sådana här projekt kan vara betydande prov på finländska aktörers kompetens. Om projektet lyckas, kan det visa vägen för många andra motsvarande projekt i Finland och utomlands. Man måste berömma denna fiffiga lösning i Åbo, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

När parkeringshallen byggs, förses en del av betongpålarna med ett innerrör och då kan rören användas som energipålar. Den producerade värmen ersätter köpt el som annars skulle behövas för att värma upp parkeringshallen och torget ovanpå med värmepumpar. Den värmeenergi som lagras i värmelagret under sommaren uppgår till 11,2 GWh.

Projektets helhetslösning representerar ett nytt angreppssätt i produktionen och förbrukningen av förnybar energi. Enligt T-Park Oy kan projektet dupliceras för motsvarande byggobjekt som inbegriper pålning och som har stora ytor som kan utnyttjas för att samla solvärme.

Energistödet är ett energipolitiskt investeringsstödsprogram som syftar till att främja produktionen av förnybar energi, i synnerhet utanför utsläppshandelssektorn samt till att främja energieffektiviteten. Merparten av de projekt som får stöd hänför sig till småskalig el- eller värmeproduktion, projekt inom trafiksektorn eller energieffektivitetsinvesteringar hos energieffektivitetsföretag. På senare år har stödets fokus allt mer förflyttats till demonstrations- och referensprojekt inom ny teknik

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Annukka Saari, specialsakkunnig  ANM, tfn  029 504 7197

Tillbaka till toppen