Hoppa till innehåll
Media

Ett informationspaket har sammanställts för kommunerna till stöd för samarbetet i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

19.1.2023 12.34
Nyhet

Det nationella genomförandet av arbets- och näringstjänsterna 2024 inleds 2023. Före utgången av oktober ska kommunerna utarbeta avtal om samarbete. Utifrån avtalen bildas sysselsättningsområden som inleder sin verksamhet den 1 januari 2025.

Tablettitietokone, kahvikuppi ja käsi.

Diskussioner om samarbetsavtal och framtida sysselsättningsområden stöds i början av året genom regionala debatter som närings-, trafik- och miljöcentralerna sammankallar och leder. För diskussionerna har arbets- och näringsministeriet sammanställt ett gemensamt informationspaket för alla kommuner. 

Syftet med informationspaketet är att säkerställa att alla kommuner oberoende av storlek och resurser har en enhetlig och tillräcklig kunskapsbas till stöd för samarbetet och bildandet av regionerna. 

Informationspaketet innehåller de viktigaste uppgifterna bl.a. om antalet anställda i kommunerna, effekterna av FM:s ursprungliga finansieringsmodell, strukturen hos arbetssökande i kommunen, den kommunspecifika nivån på arbets- och näringsbyråernas nuvarande indikatorer för resultatstyrning, invandring och integration, lediga arbetsplatser i kommunen och arbetsgivare som utnyttjar arbets- och näringstjänsterna, den nya kundservicemodellen, användning och aktivering av tjänster för arbetssökande i kommunen, NTM-centralernas befintliga upphandlingsavtal samt kommunens situation granskad med hjälp av indikatorer för social- och hälsovården. 

Informationspaketet kan i framtiden uppdateras med nya helheter eller preciseras till vissa delar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för preciserande regionspecifika frågor om temana i informationspaketet. Förfrågningar kan skickas till NTM-centralernas registratorskontor. 

Kolla in informationspaketet


Ytterligare information:

Specialist Santtu Sundvall, tel. 0295 047100

ANM Nyhet
Tillbaka till toppen