Hoppa till innehåll

EU:s ministrar diskuterar återhämtningen i EU:s ekonomi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 11.17
Pressmeddelande

EU:s ministrar med ansvar för den inre marknaden och industrin diskuterar vid sitt videomöte den 12 juni 2020 metoder för att främja EU:s ekonomiska återhämtning från coronakrisen. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Huvudtemat för mötet är det återhämtningspaket som Europeiska kommissionen publicerade den 27 maj 2020. EU:s tillväxtstrategi Green Deal och digitaliseringen utgör kärnan i återhämtningspaketet. Ministrarna diskuterar metoder för att stödja en snabb återhämtning i ekonomin och hållbar tillväxt på lång sikt.

– EU:s ekonomi befinner sig i en svår situation och det ligger i Finlands intresse att som ett land som är beroende av export att man sörjer för den gemensamma marknaden . De framtida lösningarna ska vara bundna till EU:s tillväxtstrategi och digitala satsningar, säger statssekreterare Tiilikainen.

Målet med återhämtningspaketet är en koldioxidsnål och digital övergång

Den 27 maj publicerade Europeiska kommissionen återhämtningspaketet vid sidan av den fleråriga budgetramen. Kommissionen eftersträvar en koldioxidsnål och digital övergång och stödja företagen över en svår tid. Kommissionen betonar att det är viktigt för återhämtningen att se till att den inre marknaden fungerar väl.

Den av kommissionen föreslagna återhämtningsplanen är i sin helhet 1 850 miljarder euro. Förslaget är uppdelat i två delar.

  • Ökning av EU:s fleråriga budgetram till 1 100 miljarder euro åren 2021–2027
  • Ett nytt återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro (Next Generation EU)

Beslutet om återhämtningsplanen fattas av Europeiska rådet, men planen behandlas som ett diskussionsämne i alla råd.

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Venja Henningsen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7195

Tillbaka till toppen