Hoppa till innehåll

EU-ministrarna diskuterade forskning och innovation som pådrivare av hållbar tillväxt

EU2019FIarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2019 16.12
Pressmeddelande

Huvudtemana den första dagen vid det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna var forsknings- och innovationspolitik och det kommande ramprogrammet Horisont Europa. Diskussionerna bidrog med utgångspunkt i prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap till den fortsatta beredningen av agendan för hållbar tillväxt.

EU:s konkurrenskraftsministrar samlades i Helsingfors den 4 juli. Ordförande för mötet var näringsminister Katri Kulmuni. Dessutom deltog Carlos Moedas, kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, i mötet. Det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna fortsätter den 5 juli.

Forskning och innovation är en viktig del av Europas tillväxtagenda

Den europeiska ekonomiska tillväxten står inför flera kritiska utmaningar, till exempel digitaliseringen, den snabba tekniska utvecklingen, den internationella konkurrensen och klimatförändringarna. Genom forsknings- och innovationspolitiken kan EU bemöta dessa utmaningar och omvandla dem till möjligheter.

”Hållbarhet och i synnerhet bromsandet av klimatförändringarna håller på att bli ett centralt sätt att främja den globala konkurrenskraften och människornas välfärd. Därför är hållbarheten en av huvudprioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap. Europa måste stöda de möjligheter som forskning och innovation erbjuder när det gäller att skapa en klimatneutral ekonomi och att föra den europeiska industrins konkurrenskraft till nästa nivå”, sade näringsminister Katri Kulmuni.

”Ett av huvudresultaten från våra diskussioner är förståelse för att EU:s forsknings- och innovationspolitik måste vara en central och övergripande del av Europas nya tillväxtagenda. Dagens diskussioner är ett viktigt bidrag till beredningen och genomförandet av EU:s innovationsledda agenda för hållbar tillväxt, som sträcker sig längre än 2020”, sade Kulmuni.

Programmet Horisont Europa som strategiskt verktyg

Ministrarna diskuterade uppdrag som utgångspunkt i programmet Horisont Europa, det vill säga EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation. Europeiska kommissionen har föreslagit en budget på nästan 100 miljarder euro för ramprogrammet. Programmet är utformat så att det skapar nya kunskaper och ny teknik, främjar vetenskaplig spetskompetens, ger sociala och miljömässiga effekter och bidrar till tillväxt och sysselsättning. Dess mål är snabbare lansering av forskningsresultat på marknaden och snabbare omvandling av innovationer till framgångsrik affärsverksamhet.

Professor Mariana Mazzucato från Institute for Innovation and Public Purpose vid University College London var en av talarna. Hon presenterade för ministrarna ett uppdragsbaserat tillvägagångssätt, som är ett av programmets centrala initiativ. Genom uppdrag, som finansieras av programmet, styrs forskning och innovation till att bemöta vår tids globala utmaningar, som hänger samman med till exempel cancer, klimatförändringar, tillståndet i världshaven, klimatneutrala städer och klimatneutral mark. Arbetet i uppdragen inleddes officiellt av Europeiska kommissionen, som utsåg ledare för uppdragen den 4 juli.

”Uppdragsbaserad forskning utgör ett inspirerande tillägg i Horisont Europa, som blir ett av världens största forsknings- och innovationsprogram med offentlig finansiering. Genom uppdragsprojekten är det möjligt att skapa bättre och synligare lösningar på komplicerade utmaningar och att främja innovationsledd omställning till hållbar utveckling. Jag är glad över att kommissionen meddelade namnen på ordförandena för projektens ledningsgrupper när vi höll detta möte i Helsingfors”, sade minister Kulmuni.

Tillväxtpolitiken pådrivs under de kommande fem åren 

De övriga talarna vid mötet var professor Sylvia Schwaag Serger från Lunds universitet, verkställande direktör Kjell Forsén från Vaisala Oyj och strategidirektör och grundare Pekka Laurila från ICEYE Oy.

Diskussionerna i Helsingfors var en förberedelse av mötena i konkurrenskraftsrådet i september och november 2019. Målet är att fastställa rådets centrala riktlinjer för tillväxt och konkurrenskraft de kommande fem åren och att presentera riktlinjerna för den nya kommissionen. Ordförandelandet Finland lägger tonvikt vid att EU behöver en tillväxtagenda för att förbättra sin konkurrenskraft på den globala marknaden och för att säkerställa hållbar tillväxt både miljömässigt och samhälleligt.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019 och ordförande för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland. Under sitt ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten och flera möten på tjänstemannanivå i Finlandiahuset i Helsingfors.

Mer information:
Niina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 431 8015 Twitter @AlataloNina
Janne Känkänen, direktör, EU-ärenden och internationella frågor, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 200, Twitter @janne_kankanen
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 476 3736, Twitter @AnniinaLeh

Tillbaka till toppen