Hoppa till innehåll

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar en COVID-19-handlingsplan för europeisk forskning och innovation

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 14.26 | Publicerad på svenska 7.4.2020 kl. 14.39
Pressmeddelande
I bild från laboratorium och laboratorium arbetare. Opa Latvala.
Bild: Opa Latvala.

EU:s konkurrenskraftsministrar håller tisdagen den 7 april 2020 forskningsministrarnas informella videokonferens. Från Finland deltar statssekreterare Tuomo Puumala i näringsminister Mika Lintiläs ställe.

Vid mötet diskuteras en handlingsplan för EU:s forskning och innovation för att hitta lösningar på coronakrisen. Avsikten med handlingsplanen är att föra forskningssektorn och hälsovårdssektorn närmare varandra än tidigare för att snabbt kunna utnyttja forskningsresultaten. Det är fråga om en handlingsplan som kommissionen har lagt fram.

Man ska besluta om och omsätta i praktiken åtgärderna i Covid-19-handlingsplanen inom forskning och innovation enligt normala finansieringsförfaranden, till exempel genom finansiering från ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation.

På videokonferensen utbyter ministrarna synpunkter på EU:s gemensamma forsknings- och innovationsåtgärder för att diagnostisera och bekämpa coronaviruset. Ministrarna ska också diskutera säkerställandet av produktionskapaciteten och finansieringen i fråga om vacciner och annan läkemedelsbehandling samt forsknings- och innovationsåtgärder i Europeiska unionen på kort, medellång och lång sikt.

Videokonferensen arrangeras som ett informellt möte under ledning av EU-ordförandelandet Kroatien.

I Finland ansvarar arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet tillsammans för EU:s forskningsfrågor.

Ytterligare upplysningar:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Venja Henningsen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7195
Timo Haapalehto, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7218
Saara Vihko, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0005

Tillbaka till toppen