Hoppa till innehåll

Finansiering från EU för finska företags tillväxt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2018 12.02
Pressmeddelande
Jan Sasse och Alexander Stubb

Europeiska investeringsbankens och Finlands Industriinvesterings nya finansieringsmodell erbjuder under åtta års tid investeringar i SMF-företag och innovativa midcapföretag till ett belopp av 100 miljoner euro.

Europeiska investeringsbanken (EIB) och Finlands Industriinvestering (Tesi) har avtalat om ett finansieringsprogram genom vilket finansiering från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) ska kanaliseras till finska företags tillväxt. Finansieringen, som ska administreras av Tesi, uppgår till sammanlagt 100 miljoner euro och ska riktas till lovande företag. Hälften av summan kommer från EIB, resten från Tesi.

Det är fråga om en ny finansieringsmekanism som kompletterar EIB:s lånebaserade finansiering och Tesis finansiering i form av eget kapital. Finansieringen riktas till tillväxtorienterade små och medelstora företag och innovativa midcapföretag och uppgår till 15–30 miljoner euro per företag. Utöver det ingår minst lika mycket privat kapital i varje finansieringsrunda. Finansieringen kan användas t.ex. för påskyndande av tillväxt, för internationalisering och för produktutveckling.

– Finland har lyckats mycket bra med att i enlighet med regeringens mål använda sig av de finansieringsinstrument som EU erbjudit. Detta gäller i synnerhet användningen av finansiering från Europeiska fonden för strategiska investeringar. Det finansieringsprogram som nu lanserats och som tas i bruk i Finland som första land i EU kompletterar utbudet av finansiering i form av eget kapital och vidgar flaskhalsar i tillgången till finansiering för tillväxtföretag. Det finansieringsprogram som Tesi och EIB offentliggjorde i dag påskyndar tillväxten för innovativa tillväxtföretag och midcapföretag som är viktiga för samhällsekonomin och sysselsättningen, poängterar näringsminister Mika Lintilä.

– Den nya finansieringsmodellen möjliggör större finansieringsrundor än tidigare och gör att tillväxtorienterade företag får mångsidigare finansieringsstruktur. Det påskyndar företagens tillväxt och internationalisering samt förmåga att göra betydande investeringar. Vi är glada över att vi som EIB:s partner kan kanalisera Efsi-finansiering i form av eget kapital till finska företag, säger Tesis vd Jan Sasse.

Konkurrenskraft för europeiska företag

För Europeiska investeringsbanken är det fråga om en ny form av finansiering, eftersom EIB tidigare endast har erbjudit företag finansiering i form av lån. Tesi är EIB:s första partner i Europa som kanaliserar Efsi-finansiering till företag i form av direkta kapitalinvesteringar.

– Det finns all orsak att vara stolt över detta finansieringsprogram, konstaterar EIB:s vice chef Alexander Stubb.

– Mekanismen är utformad för att åtgärda sådana luckor i den finska kapitalinvesteringsmarknaden som fördröjer företags utveckling och internationalisering. Jag tror att detta EU-stödda investeringsprogram är en riktig fullträff, eftersom dess prioriteringar ligger på stöd till små och medelstora företag samt samarbete med nationella organisationer som arbetar för att främja export.

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) ingår i Investeringsplanen för Europa, den så kallade Junckerplanen. Syftet med den är att trygga att europeiska SMF-företag får finansiering så att de kan göra investeringar och uppnå ekonomisk tillväxt.

– Europeiska fonden för strategiska investeringar har skapats för att främja att små och medelstora företag får tillgång till finansiering som de behöver för att skapa tillväxt, innovationer och nya arbetstillfällen. Hittills har cirka 700 000 små företag runt om i Europa haft nytta av fonden. Jag är glad över att investeringsplanen genom det finansieringsprogram som offentliggjordes i dag erbjuder finländska företag finansieringsmöjligheter till ett belopp av 100 miljoner euro, säger Jyrki Katainen, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Ytterligare upplysningar:

EIB: Tim Smit, tfn +352 691 286 423, @EIB, #EIB60
Tesi: Jan Sasse, vd, tfn 040 861 9151
Europeiska kommissionen: Siobhan Millbright, tfn +32 22 957 361, @EU_Commission, #investEU
Arbets- och näringsministeriet: Jukka Ihanus, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929 och Jyrki Orpana, tfn 050 409 4457, @Tem_uutiset

Ordlista

EIB. Europeiska investeringsbanken. Bank som ägs av EU:s medlemsstater och som erbjuder långsiktig finansiering.
Efsi. Europeiska fonden för strategiska investeringar.
Små och medelstora företag, SMF-företag. Företag med färre än 250 anställda, en omsättning på högst 50 miljoner euro och en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.
Medelstort börsnoterat företag, midcapföretag. Bolag med färre än 3 000 anställda och en omsättning på mindre än 300 miljoner euro.

Tillbaka till toppen