Hoppa till innehåll

EU:s arbetsmarknadsministrar diskuterar effekterna av en digital och grön omställning på arbetslivet

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2022 12.05
Nyhet

Det informella mötet mellan ministrarna med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor ordnas i Bordeaux i Frankrike den 15 februari 2022. Tema för mötet är effekterna av en digital och grön omställning på arbetsmarknaden. 

Vid det informella mötet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) diskuteras vilka konsekvenser den gröna omställningen och digitaliseringen har för arbetslivets framtid. Finland betonar hur viktigt prognostiseringen är när det gäller att förbereda sig för förändringar samt att arbetsmarknadens parter och andra intressenter ska förbinda sig och delta i planeringen och utvärderingen av klimatåtgärderna. Understatssekreterare Elina Pylkkänen företräder Finland vid mötet.

”Det är viktigt att arbetstagarna hörs och att man med dem i god tid diskuterar de förändringar på arbetsplatsen som klimatåtgärderna medför. Utveckling av den arbetslivsorienterade kompetensen tillsammans med satsningar på forskning, utveckling och innovationer utgör byggmaterial för nya jobb och arbetsuppgifter av hög kvalitet”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.  

Forsknings- och innovationsåtgärder skapar också nya arbetstillfällen

Finland betonar forsknings-, utvecklings- och innovationsåtgärdernas betydelse som möjliggörare av den digitala och gröna omställningen. FoUI-verksamheten skapar också nya arbetstillfällen och arbetsuppgifter. 

Utöver den allmänna debatten diskuterar ministrarna tre aktuella teman i grupper: att svara på förändrade behov i arbetslivet, att stödja yrkesmässiga omställningar och den sociala dialogens roll när det gäller att anpassa arbetslivet till den digitala och gröna omställningen. Understatssekreterare Elina Pylkkänen deltar i diskussionen om stödjande av yrkesmässiga omställningar.

Vid de informella mötena diskuterar ministrarna aktuella ämnen, men det fattas inga beslut vid mötena.

Ytterligare information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, +358 295 047 353
Pauliina Porkka, arbetsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), tfn +358 295 048 278
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 131

Tillbaka till toppen