Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen har offentliggjort ett förslag till förordning om ett EU-krisinstrument för den inre marknaden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 14.02 | Publicerad på svenska 19.9.2022 kl. 14.05
Nyhet

Sisämarkkinoiden hätäapuväline mahdollistaisi nopean reagoinnin sisämarkkinoiden toimintaa uhkaaviin hätätilanteisiin ja kriiseihin. Seuraavaksi komission ehdotusta käsittelevät EU:n jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää ehdotuksesta sidosryhmäkuulemisen 27.9.2022.

Den 19 september 2022 publicerade Europeiska kommissionen ett lagstiftningsförslag om ett krisinstrument för den inre marknaden. Syftet med regleringen på EU-nivå är att säkerställa att den inre marknaden fungerar, det vill säga fri rörlighet för varor, tjänster och människor i krissituationer. Syftet är dessutom att stärka den inre marknadens beredskap inför olika typer av kriser samt störningar i efterfrågan och utbud. 

Behovet av ett krisinstrument för den inre marknaden uppstod som en följd av tillfälliga störningar på EU:s inre marknad till följd av coronapandemin. Krisinstrumentet för den inre marknaden kompletterar EU:s befintliga och nya initiativ när det gäller störningssituationer. 

ANM ordnar ett möte för berörda grupper om EU-krisinstrumentet för den inre marknaden

ANM svarar för beredningen av förslaget i Finland. Finlands ståndpunkt om kommissionens förslag bildas genom det normala förfarandet för beredning av EU-frågor. Vid beredningen vill man höra olika berörda gruppers och myndigheters åsikter i bred utsträckning. Statsrådet fattar beslut om Finlands ståndpunkt tillsammans med riksdagen.

ANM ordnar ett virtuellt samråd för berörda parter om kommissionens förslag tisdagen den 27 september kl. 13.30–15.00. Anmäl dig till samrådet via länken här nedan senast den 26 september.

På EU-nivå fortsätter behandlingen av kommissionens förslag samtidigt i Europaparlamentet och mellan medlemsstaterna i konkurrenskraftsrådet. 

Ytterligare information:
Isabella Paju, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7015
Hannele Timonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7141

Tillbaka till toppen