Hoppa till innehåll

Experter på arbetet med sektorspecifika färdplaner dryftar fortsatta steg och utnyttjandet av färdplanerna i regeringens arbete mot koldioxidsnålhet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2021 14.24 | Publicerad på svenska 24.3.2021 kl. 13.29
Pressmeddelande
Toimialojen tiekarttatyön symbolina kahden tuulivoimalan siivet

Experterna på sektorspecifika färdplaner sammanträdde den 11 mars 2021 på inbjudan av arbets- och näringsministeriet för att granska hur arbetet inom sektorerna i fjol framskrider och prioriteringarna samt för att dryfta den framtida användningen av färdplanerna. Samtidigt hördes bedömningar av hur regeringen kommer att utnyttja genomförandet av färdplanerna i sina egna planer mot ett klimatneutralt Finland 2035. 

I enlighet med regeringsprogrammet har sammanlagt 13 sektorer utarbetat en egen färdplan för ett koldioxidsnålt samhälle. I färdplanerna har man identifierat flera möjligheter att ändra verksamhetssätten och minska utsläppen. De innehåller bedömningar om till exempel utvecklingen av växthusgasutsläpp och energiförbrukning, tekniska lösningar och sektorernas investeringsbehov. 

Vid diskussionen fick man höra att många sektorer anser att det arbete som gjorts redan nu har burit frukt: Färdplanerna har erbjudit en god kunskapsbas för att fastställa framtida koldioxidsnåla möjligheter och investeringsbehov. De har också kunnat användas i det internationella påverkansarbetet inom olika sektorer – till exempel i diskussioner med Europeiska kommissionens generaldirektorat och parlamentsledamöter.

Den gemensamma synen var att den kontaktverksamhet som samordnas av arbets- och näringsministeriet är nyttig och bör fortsätta. Förankringen av färdplanerna har inletts snabbt inom många sektorer, även om lägesbilden delvis har förändrats i och med den snabba förändringen i världen. Det utförda arbetet utgör dock en hållbar grund för det fortsatta arbetet. Det konstaterades också att ett lämpligt gemensamt uppdateringsintervall för alla sektorer är en gång under regeringsperioden. 

Regeringens ministerarbetsgrupp för klimat- och energipolitik och rundabordsforumet för klimatpolitik har behandlat arbetet med färdplanen vid sina möten. Rundabordsforumet diskuterade den 8 februari 2021 under ledning av statsminister Sanna Marin färdplanerna och bland annat styrmedel för att förverkliga den potential för utsläppsminskning som identifierats i färdplanerna. Det har också önskats att tyngdpunkterna i färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle utvidgas.

Ytterligare information:
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140

Tillbaka till toppen