Hoppa till innehåll

Extra ansökningsomgång för investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi öppnades

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2021 14.31
Pressmeddelande
Kuvassa nuolet ympyrässä

Arbets- och näringsministeriet öppnar på nytt ansökan om understöd som beviljas för främjande av innovativa framtida lösningar inom cirkulär ekonomi. Ett anslag på en miljon euro har beviljats för understöden, varav 575 000 euro ännu inte har använts. Ansökningstiden för stödet går ut den 28 oktober 2021.

Arbets- och näringsministeriet beviljar företag understöd för innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi. Målet är att skapa nya arbetstillfällen, främja klimatmålen och främja en förändring av verksamhetssätten för att målen för cirkulär ekonomi ska uppnås. 

Understödet är avsett för antingen investeringar eller utvecklingsprojekt som syftar till investeringar. Investeringar som främjar cirkulär ekonomi kan hänföra sig till teknik eller stödja nya verksamhetssätt eller tjänster. Utvecklingsprojekt kan vara utredningar som krävs för betydande investeringar eller skapande av nätverk och samverkan som behövs för genomförandet av investeringar. 

Understöd kan också sökas för genomförande av innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen. Då kan också aktörer inom tredje sektorn få understöd. 

De projekt som genomförs med detta understöd ska genomföras senast den 30 juni 2023. Stödbeloppet är högst 200 000 euro per företag enligt de minimis-villkoren. 

Understöd kan sökas fram till torsdagen den 28 oktober 2020 kl. 16.15. Ansökningarna ska skickas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. 

Ytterligare information:
Ulla Palander, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, ulla.palander(at)gov.fi och tfn 029 504 9235
Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, sari.tasa(at)gov.fi och tfn 029 504 8242
 

Tillbaka till toppen