Hoppa till innehåll

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2021 17.57
Pressmeddelande
Kuvassa setelinippu euroja

Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Kärnan i strategin grundar sig på en principförklaring av koalitionen, som undertecknades av Danmark, Frankrike, Tyskland, Spanien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien våren 2021. Vid konferensen i dag undertecknades förklaringen också av Finland, Belgien och Italien.

Genom förklaringen erkänns handelns och exportfinansieringens betydelse i att främja klimatneutralitet och hållbara projekt och säkerställs att staternas finansieringspolitik är förenlig med Parisavtalet om klimatförändringar. Målet är att stödja övergången i exportekonomin nationellt och internationellt samt att främja utvecklingen av enhetliga internationella standarder. Genom att underteckna deklarationen förbinder sig länderna till konkreta åtgärder för att slopa exportfinansieringen i projekt som inte stöder klimatmålen.

”Finland har som ambitiöst mål att bli ett klimatneutralt samhälle senast 2035. I Glasgow undertecknade vi COP26-deklarationen om internationellt offentligt stöd för övergång till ren energi. Och nu är vi mycket glada över att kunna ansluta oss till E3F-koalitionen och deklarationen från dess andra toppmöte, konstaterade näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Jukka Ihanus som representerade Finland vid E3F-mötet.

”E3F-initiativet är välkommet, eftersom vi måste intensifiera diskussionen om klimat- och exportfinansiering. Vi förväntar oss att detta också leder till en bredare diskussion inom OECD, vilket skulle skapa gemensamma spelregler för finansieringen. Det är helt klart att klimatfrågorna kring exportfinansieringen måste behandlas ur olika synvinklar, bland annat genom att uppmuntra till och rapportera om gröna finansieringsåtgärder”, konstaterade Ihanus.

Vid mötet i dag behandlade koalitionen särskilt resultaten från klimatmötet i Glasgow.  I synnerhet noterades uttalandet om internationellt stöd för övergången till ren energi. Den innehåller med vissa undantag slopande av det offentliga stödet för finansiering av handel med och export av fossila bränslen före utgången av 2022. 

Deklarationen från i våras kompletterades med målet att de deltagande staterna förbinder sig att styra finansiering till hållbara projekt och nationellt fastställa de lämpligaste sätten att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Mer information:
Inkalotta Nuotio-Osazee, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 505 6277
Nathalie Dahl, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 437 0761
 

Tillbaka till toppen