Hoppa till innehåll
Media

Suomi mukaan kansainväliseen koalitioon edistämään luopumista fossiilisten polttoaineiden vientirahoituksesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2021 17.57
Tiedote
Kuvassa setelinippu euroja

Suomi liittyi kansainvälisen E3F-koalitioon (The Export Finance for Future -Coalition) sen 24.11.2021 pitämässä kokouksessa. Tämä ”Tulevaisuuden vientirahoituskoalitio” on osa ilmaston lämpenemisen vastaista strategiatyötä, jolla ohjataan rahoitusta kestäviin projekteihin ja määritetään sopivimmat toimet luopua vientirahoituksesta hankkeissa, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia.

Strategian ytimessä on keväällä 2021 perustetun koalition periaatejulistus, jonka alkuperäisinä allekirjoittajina olivat Tanska, Ranska, Saksa, Espanja, Ruotsi, Alankomaat ja Iso-Britannia. Tänään pidetyssä konferenssissa allekirjoittajiin liittyivät myös Suomi, Belgia ja Italia.

Julistuksella tunnustetaan kaupan ja vientirahoituksen merkitys ilmastoneutraaliuden ja kestävien projektien edistäjänä, ja varmistetaan valtioiden rahoituspolitiikan yhdenmukaisuus Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tavoitteena on tukea vientitalouden muutosta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä edistää yhteneväisten kansainvälisten standardien kehittämistä. Julistuksen allekirjoittamalla maat sitoutuvat konkreettisiin toimiin vientirahoituksesta luopumiseksi projekteissa, jotka eivät tue ilmastotavoitteita.

”Suomen kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Allekirjoitimme Glasgow´ssa COP26-julkilausuman kansainvälisestä julkisesta tuesta puhtaan energian siirtymiselle. Ja nyt olemme erittäin iloisia voidessamme liittyä E3F-koalitioon ja sen toisen huippukokouksen julkilausumaan, totesi E3F-kokouksessa Suomea edustanut elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Jukka Ihanus.

”E3F-aloite on tervetullut, sillä meidän on tiivistettävä keskustelua ilmasto- ja vientirahoituksesta, Odotamme, että tämä johtaa myös laajempaan keskusteluun OECD:n puitteissa, mikä loisi yhteisiä rahoituksen pelisääntöjä. On aivan selvää, että viennin rahoituksen ilmastokysymyksiä on käsiteltävä eri näkökulmista, mukaan lukien vihreisiin rahoitustoimiin kannustaminen ja raportointi”, Ihanus totesi.

Tänään pidetyssä kokouksessa koalitio käsitteli erityisesti Glasgow´n ilmastokokouksen tuloksia. 
Erityisesti noteerattiin julkilausuma kansainvälisestä tuesta puhtaan energian siirtymälle. Se sisältää julkisen tuen lopettamisen fossiilisten polttoaineiden kauppa- ja vientirahoitukseen vuoden 2022 loppuun mennessä tietyin poikkeuksin. 

Keväällä annettua julistusta täydennettiin tavoitteella, jossa osallistujavaltiot sitoutuvat rahoituksen ohjaamiseen kestäviin projekteihin ja määrittelevät kansallisesti sopivimmat tavat luopua vientirahoituksesta hankkeissa, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Inkalotta Nuotio-Osazee, TEM, p. 050 505 6277
erityisasiantuntija Nathalie Dahl, TEM, p. 050 437 0761

Tillbaka till toppen