Hoppa till innehåll
Media

Finland eftersträvar positionen som det ledande landet på den europeiska marknaden för ackumulatorer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2018 13.00 | Publicerad på svenska 4.4.2018 kl. 13.02
Pressmeddelande

Behovet av ackumulatorer kommer att mer än tiodubblas åren 2015–2020. Behovet kommer att öka särskilt på grund av att elftrafiken och användningen av förnybar energi ökar. För ackumulatorbranschen har Business Finland startat en tvåårig aktiveringshelhet vid namn Batteries from Finland som hjälper Finland att komma med i det europeiska och globala ackumulatornätverket.

Hela 80 procent av ackumulatorerna i världen tillverkas i Asien som har en stor produktion av basackumulatorer. Det finns mångsidigt teknologiskt kunnande på området också i Europa, och Maroš Šefčovič, som är Europeiska kommissionens viceordförande med ansvar för energiunionen, uppmuntrar att utveckla ackumulatorerna så att de blir mer hållbara och säkra. Han betonar att kunnandet om ackumulatorer måste utvecklas vidare i Europa.

Finland har råvaror och kemikalier som behövs för ackumulatorer. Målet är nu att under de kommande åren också erövra den del av ackumulatortillverkningen som har högre mervärde, dvs. den del som omfattar också utvecklingen av battericeller. Finland satsar också på återvinningskompetens.

– Finland har alla förutsättningar för att skapa ett betydande ackumulatorkluster som hjälper oss att höja förädlingsvärdet i Finland. Vi har en unik kombination av råvaror, förädling och kunnande på energiområdet inom ett geografiskt område av rimlig storlek, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Finland vill inte vara enbart en producent av råvaror till ackumulatorer. Våra företag har konkurrenskraftiga koncept och know-how i flera delar av värdekedjan. Marknaden växer starkt, och vårt primära mål är alltså att erövra en del av den nya marknaden och inte att i första hand konkurrera med existerande verksamhet. Business Finland anser att detta innebär en stor möjlighet för Finland, säger Business Finlands generaldirektör Pekka Soini.

Finland är ett attraktivt investeringsobjekt för gruvindustrin

Ny gruvdrift behövs med tanke på den växande tillverkningen av ackumulatorer, eftersom de mineraler som nu används räcker inte ens som återvunna till att tillgodose industrins snabbt växande behov. I en internationell jämförelse är Finland ett attraktivt investeringsobjekt för gruvindustrin.

– Finland har unika råvarureserver och omfattande kunnande om geologi och gruvdrift. Finland lockar aktörerna i branschen med världens mest omfattande geoinformationsmaterial och bra verksamhetsmiljö. Vi har högklassig kemiforskning och materialforskning, och vårt kunnande sträcker sig till analysering av globala råvaruströmmar. Finland har således goda förutsättningar för att bli det ledande europeiska landet på ackumulatormarknaden, konstaterar Mika Nykänen, generaldirektör för Geologiska forskningscentralen.

Trafik och förnybar energi får marknaden för ackumulatorer att växa

Särskilt eltrafiken gör att marknaden för ackumulatorer växer. Målen för minskning av utsläppen styr utvecklingen i riktning mot användning av elbilar, -bussar, -cyklar och -skotrar, och dessa har fått mer konkurrenskraftiga priser. Många storstäder har redan meddelat att de har planer på att begränsa den tid då det är tillåtet att i centrum köra med bilar som har förbränningsmotor. Också färjetrafiken elektrifieras, liksom också gruv- och skogsmaskinerna.

En annan faktor som får marknaden för ackumulatorer att växa är ackumulatorer som ansluts till elnätet. Utmaningen i samband med vind- och solenergi är att energi produceras när det blåser eller när solen skiner, inte nödvändigtvis då när energi behövs.

– Ackumulatorer används i allt större utsträckning för att ersätta toppkraftverk. Med tanke på förbrukningstoppar har man varit tvungen att bygga kraftverk, men byggandet av kraftverk kan i framtiden åtminstone delvis ersättas genom lagring av el. På konsumentnivån kan på motsvarande sätt också hushållen använda sig av ackumulatorer och lagra exempelvis solenergi, berättar branschdirektör Vesa Koivisto från Business Finland.

– Ur den hållbara utvecklingens synvinkel kommer återvinningen av ackumulatorer i fortsättningen att vara ett centralt utvecklingsområde. Återvinning kan också betyda produktutveckling vid återanvändningen: exempelvis skulle ett bilbatteri från en elbil kunna återanvändas i hushållets elnät, påpekar branschdirektrör Vesa Koivisto från Business Finland.

Batteries from Finland

Business Finland sätter fart på uppbyggandet av ett nationellt ackumulatorekosystem.  Aktiviteterna bidrar till ökning av kunskapsbasen och den internationella konkurrenskraften i hela värdekedjan såväl från produktionen av råvaror till ackumulatorer till tillverkningen av battericeller som till tillämpningsobjekt och tjänster i samband med ackumulatorer.

– Våra företag har konkurrenskraftiga koncept och know-how i flera delar av värdekedjan. Business Finlands tidigare innovationsprogram, såsom EVE (eldrivna fordon) och Green Mining, har skapat en nationell kunskapsbas. Den utgör en god grund för inrättande av ett ackumulatorekosystem, säger Business Finlands generaldirektör Pekka Soini.

– Produkter, tjänster och affärskoncept som har samband med elektrifieringen av trafiken och lagringen av energi utvecklas snabbt och den växande marknaden är naturligtvis mycket intressant.

Business Finland bygger nätverk som ger tillträde till det europeiska ackumulatornätverket och därigenom till det globala nätverket. Samtidigt lockas utländska investeringar inom branschen till Finland. Business Finland inbjöd i februari 70 företrädare för industrin att vara med och utveckla framtidens ackumulatorsteknik. Evenemanget fick ett mycket entusiastiskt mottagande. Som nästa steg planerar Business Finland och företagen åtgärder för utveckling av marknaden.

Batteries from Finland -webbsida (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Vesa Koivisto, branschdirektör, Business Finland, tfn 050 453 6322
Mika Nykänen, generaldirektör, Geologiska forskningscentralen, tfn 029 503 2200

Tillbaka till toppen