Hoppa till innehåll

Finland frigör 369 000 fat råolja från säkerhetsupplagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 16.04 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 16.05
Pressmeddelande
Öljytynnyreitä pinossa barrelin veroisia

Finland släpper ut 369 000 fat råolja på marknaden från Försörjningsberedskapscentralens säkerhetsupplag. På det här sättet deltar Finland i ett enhälligt beslut som fattades av Internationella energiorganet IEA:s styrelse den 1 april 2022. Enligt beslutet ska organisationens medlemsstater släppa ut oljeprodukter på marknaden från sina lager. Genom detta stöds stabiliseringen av oljemarknaden när Rysslands invasion av Ukraina fortsätter.

IEA meddelade den 7 april 2022 att medlemsländerna har meddelat att de frigör sammanlagt 120 miljoner fat olja från sina säkerhetsupplag. Förenta staterna står för största delen av denna mängd.

Det är fråga om andra gången sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes som IEA-länderna frigör oljefat från sina säkerhetsupplag. I början av mars släpptes sammanlagt 61,7 miljoner fat olja ut på marknaden. Då var Finlands andel av samma storlek som nu.

Finlands andel frigörs från de säkerhetsupplag som förvaltas av Försörjningsberedskapscentralen. Råoljan säljs i praktiken till marknadspris, vilket innebär att den inte har några negativa ekonomiska konsekvenser. Försäljningen har ingen väsentlig inverkan på den allmänna energiförsörjningen i Finland.

Den mängd som släpps ut på marknaden är inte stor i förhållande till Finlands säkerhetsupplag och obligatoriska lager av oljeprodukter. Den mängd som lagras förblir fortfarande högre än de internationella förpliktelserna och den mängd som ålagts i Finlands beslut om försörjningsberedskap.

Säkerhetsupplagen för olja i Finland är statens säkerhetsupplag för olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, samt de lager som oljeimportörerna är skyldiga att upprätthålla och som det finns bestämmelser om i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen. Genom att upprätthålla dessa säkerhetsupplag uppfyller Finland IEA:s och EU:s förpliktelser i fråga om oljelager. Enligt förpliktelserna ska den totala nivån på upplagen motsvara 90 dagars nettoimport.

Mer information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6519
 

Tillbaka till toppen