Hoppa till innehåll

Finlands finansiering inom Europeiska rymdorganisationen främjar säkerhet, hållbar tillväxt och begränsning av klimatförändringarna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2022 17.06 | Publicerad på svenska 24.11.2022 kl. 13.23
Pressmeddelande

Den 22–23 november 2022 hölls Europeiska rymdorganisationen ESA:s ministermöte i Paris. Vid ministermötet, som hålls med tre års mellanrum, beslutar medlemsstaterna om ESA:s prioriteringar, program och finansiering under de kommande åren.

”Rymdverksamheten har allt större strategisk betydelse för samhällsfunktionerna och den nationella säkerheten. Finland har gjort ytterligare satsningar på rymdverksamheten under de senaste åren. Vi har redan nu stor nytta av vårt kunnande. ESA är ett viktigt verktyg för oss när det gäller att utveckla det internationella samarbetet,” säger näringsminister Mika Lintilä

Finland har varit fullvärdig medlem i Europeiska rymdorganisationen ESA sedan 1995. 
Finland deltar med 17,7 miljoner euro per år i ESA:s frivilliga program. Med de valda programmen främjas teman som är viktiga för Finland, såsom begränsning av klimatförändringarna, utveckling i den arktiska regionen, hållbar användning av rymden, utveckling av datatrafik via satellit, autonom trafik och cybersäkerhet. Vid valet av program lade Finland särskild vikt vid möjligheterna för uppstartsföretag att bli leverantörer av europeiska rymdlösningar. Finland deltar också i ett program för bemannade rymdfärder. Finland deltar inte i utvecklandet av bärraketer.  

Med stöd av fördraget om ESA deltar Finland dessutom direkt i ESA:s obligatoriska program, där Finland inom särskilt vetenskapsprogrammet har varit med i flera viktiga vetenskapsprojekt. I fråga om de obligatoriska programmen växer Finlands årliga finansiering från nuvarande 12,5 miljoner euro till i genomsnitt 13,8 miljoner euro.  

I enlighet med ESA:s industripolitik återgår finansieringen till medlemslandet i form av beställningar till företag, forskningsinstitut och högskolor. För närvarande får Finland mer beställningar från ESA än vad betalningsandelen motsvarar, vilket är ett tecken på de finska aktörernas goda konkurrenskraft. Genom finansieringen möjliggörs dessutom bland annat användning av gemensam forskningsinfrastruktur och testmiljöer. Ett aktivare utnyttjande av ESA:s program är en av åtgärderna i den nationella rymdstrategin som uppdaterades 2018.

I samband med mötet meddelades resultatet av ESA:s rekrytering av nya astronauter. Astronautrekryteringen intresserade också finländare: över 300 finländare deltog i rekryteringsprocessen, som inleddes våren 2021.

Mer information
Jenni Tapio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7089
Kimmo Kanto, Business Finland, Finlands huvuddelegat vid ESA:s råd, tfn 029 505 5000
 

 

 

Mika Lintilä Nykyinen hallitus
Tillbaka till toppen