Hoppa till innehåll
Media

Företagande allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga – det finns gott om råd och handledning för att starta ett företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2022 8.25 | Publicerad på svenska 5.9.2022 kl. 13.19
Kolumn
Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä
Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä

Att starta eget är för många unga ett sätt att sysselsätta sig och att få göra sådant som de är intresse¬rade av. Företagande är därför allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga. Som före¬tagare får unga möjligheten att självständigt påverka sitt arbete och förtjäna. Dessutom får de friheten att verkställa sina egna idéer. Enligt utredningar som gjorts av Talous ja nuoret TAT anser unga att företagande är väsentligt för välfärden i samhället.

Tröskeln att börja som företagare har blivit lägre de senaste åren. Motivet att bli företagare har också förändrats: tidigare såg man företagande som ett sätt att skapa en förmögen, men i dag ser unga företagande också som ett medel för att förändra världen. Unga sätter allt större värde på att arbetet är meningsfullt, på arbetets innehåll, arbetsgemenskapen och möjligheterna att påverka och på möjligheterna att sammanpassa arbetet och det övriga livet. I dag är det en naturlig del av arbets¬karriären att flexibelt övergå från lönearbete till företagande och tvärtom. Samhälleligt företagande intresserar också allt mer unga som vill lösa samhällsproblem eller påverka klimatförändringarna. 

Regeringen satsar på en stark företagsamhetspolitik för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för företag av alla storlekar. I våras fastställde regeringen riktlinjer för främjandet av företagande genom ett principbeslut. En grundläggande målsättning är att öka förtroendet för att det lönar sig att blir företagare i Finland. Man strävar efter att lyssna allt mer uppmärksamt på företagarnas syn¬punkter. Därför är företagarna mycket väl representerade i delegationen för företagande, som nämns i principbeslutet och som statsrådet tillsatte förra veckan. 

Jämfört med andra länder startas dock relativt få nya företag i Finland. I ett projekt som pågår till årets slut vid arbets- och näringsministeriet reder man ut sätt för att höja den låga aktiviteten att starta företag i Finland och att på så sätt skapa växande arbetsgivarföretag. Vi behöver nya företag och unga personer har en nyckelposition som grundare av dem. 

Råd och handledning för att starta ett företag

I Finland finns det gott om rådgivning och handledning för unga som är intresserade av företagande. Det är särskilt viktigt att de unga får korrekt, realistisk information om företagarskapet, både om risker och om möjligheter, redan i företagets planeringsskede. Det är bra att diskutera företags- och affärsidén med företagsexperter, som ger råd för att utarbeta en affärsplan, för finansiering och i alla andra ärenden som gäller inledande av företagsverksamhet – ingen behöver vara ensam med sina funderingar. 

Webbtjänsten Suomi.fi och telefontjänsten FöretagsFinland ger den nya företagaren råd för att komma vidare. Personlig, avgiftsfri rådgivning erbjuds av arbets- och näringsbyråerna, genom kommunala sysselsättningsförsök och av andra regionala företagstjänster, som nyföretags-centralerna. De arrangerar också företagarutbildning och informationstillfällen. Via arbets- och näringsbyrån och de kommunala sysselsättningsförsöken kan man ansöka om startpeng för ny företagsverksamhet och för att främja sysselsättning. Startpengen ska trygga företagarens för-sörjning under den tid som det uppskattningsvis tar att inleda och etablera företagsverksamheten – dock högst under 12 månader.

Start up-försök för unga ger kraft i början av företagarskapet

Regeringen stöder unga personers företagande genom åtta regionala start up-försök. Försöken startar under hösten 2022. Genom starkt parallellt stöd försöker man få unga att se på företagande som ett karriäralternativ, ge dem möjligheter att öva sig på företagande och med hjälp av mentorer ge dem stöd i företagsstarten. Särskilt satsar man på att nå de unga i deras kanaler i sociala medier.

I försöken testas också verksamhetsmodeller, som strävar efter att hitta unga som vill fortsätta företagsverksamheten i stället för äldre företagare som går i pension. Det finns ett stort behov av nya företagare för ägarväxlingar. De unga kommer inte så ofta att tänka på att man kan bli före-tagare också genom att köpa ett företag, och därför är det viktigt att sprida mer information om den här möjligheten bland unga. Det behövs också exempel på ägarväxlingar.

Trevlig företagardag!

Näringsminister Mika Lintilä        Arbetsminister Tuula Haatainen

Mer information om att starta företag:

****

Företagardagen har firats sedan den 5 september 1997. Ansvarig arrangör för företagardagens huvudevenemang är stiftelsen Yrittäjän Päivä. Bakom stiftelsen står många företag och aktörer från det finländska näringslivet. I år ansvarar Talous ja nuoret TAT för Företagardagens arrangemang. I år står barn och unga i fokus på Företagardagen.

Läs mer (på finska): www.yrittajanpaiva.fi

Mika Lintilä Tuula Haatainen
Tillbaka till toppen