Hoppa till innehåll

Garantiprogram hjälper små och medelstora företag att få finansiering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2020 11.15
Pressmeddelande

Fem banker har kommit överens med Europeiska investeringsfonden om en ökning av garantiprogrammet, vars huvudsakliga syfte är att förbättra företagens tillgång till finansiering. Utöver den utlåning på 400 miljoner euro som redan genomförts i praktiken inom programmet inleds en ny tilläggsfinansiering som syftar till att låna 350 miljoner euro.

Europeiska investeringsfonden har ingått ett avtal med fem banker om en förmedlande bank om tilläggsfinansiering för Finlands garantiprogram. Garantier som hör till tilläggsfinansieringen för garantiprogrammet kan beviljas för sina lån av OP-gruppen, Oma Säästöpankki, Aktia-banken, Sparbanksgruppen och POP-banken. Avtalet är en fortsättning på det avtal som Finlands regering ingick 2016 med EIB-gruppen och Europeiska kommissionen. Syftet är att öka de banklån som beviljats små och medelstora företag med hjälp av garantier.

– Ibruktagandet av tilläggsfinansiering hjälper små och medelstora företag att låna med hjälp av garantier under dessa svåra tider, konstaterar näringsminister Mika Lintilä och fortsätter med att alla instrument behövs för att stödja företag i och efter coronakrisen.

Totalt har 636 garantier beviljats SMF-företag och mikroföretag fram till 31.3.2020. Lånen uppgår sammanlagt till över 382 miljoner euro.

Garantiprogrammet är ett program enligt Europeiska unionens SMF-initiativ som genomförs i form av ett garantiprogram på EU-nivå, där genomförandet genom avtal mellan medlemsstaten och Europeiska investeringsbanksgruppen har överförts till Europeiska investeringsfonden. Finansieringsprogrammet för små och medelstora företag är ett av EIB-gruppens (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) finansiella instrument, vars mål är att främja finansieringen för små och medelstora företag genom att delvis täcka kreditinstitutens risk med lånegarantier.

Europeiska investeringsfonden ansvarar för genomförandet av garantiprogrammet.

Ytterligare information:

Jaana Valkokallio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4932 
Jyrki Orpana, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0133

Tillbaka till toppen