Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen föreslog ändringar i lagarna om lönegaranti

Arbets- och näringsministeriet
13.10.2016 12.46
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 13 oktober 2016 en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen, av lagen om lönegaranti för sjömän och av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.

I lönegarantilagarna görs sådana ändringar som behövs för att säkerställa arbetstagarnas rättssäkerhet för att systemet med lönegaranti inte ska utgöra ett hinder för de överlevnadsavtal som avses i det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadsorganisationerna ingått. Dessutom föreslås sådana ändringar som ger lönegarantimyndigheten en möjlighet att utnyttja de fullgöranderapporter som Enheten för utredning av grå ekonomi producerar.

Arbetsmarknadsorganisationerna enades den 29 februari 2016 om ett konkurrenskraftsavtal vars syfte är att förbättra konkurrenskraften för finländskt arbete och finländska företag, öka den ekonomiska tillväxten, skapa nya arbetstillfällen, stöda den offentliga ekonomins anpassning och främja lokala avtal genom arbets- och tjänstekollektivavtalen.

Enligt avtalet förhandlar parterna i kollektivavtalen om hur förutsättningarna för lokala avtal kan förbättras i branschvisa kollektivavtal. En sak som ska avtalas lokalt är s.k. överlevnadsklausuler. Överlevnadsklausulerna handlar om anpassning av arbetsvillkoren i en situation där arbetsgivarens ekonomiska svårigheter kan leda till minskning av användningen av arbetskraft. Målet med ett överlevnadsavtal som ingås med stöd av en överlevnadsklausul är att trygga arbetsgivarens fortsatta verksamhet och arbetsplatserna.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare upplysningar:
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 504 9001

Tillbaka till toppen