Hoppa till innehåll

Regeringen diskuterade i sin aftonskola hur syssel-sättningsåtgärderna framskrider

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2020 15.24
Nyhet
Minister Tuula Haatainen i aftonskolan
Foto: Laura Kotila, statsrådets kansli

Regeringen konstaterade i sin aftonskola som behandlade sysselsättningspolitik den 29 januari 2020 att beredningen av sysselsättningsåtgärderna framskrider som planerat och i enlighet med regeringsprogrammet. Fram till regeringens budgetförhandlingar hösten 2020 ska regeringen kunna fatta beslut om åtgärder som ökar antalet sysselsatta med 30 000.

Regeringen fick i sin aftonskola en bedömning av hur arbetet framskrider i arbetsgrupperna på trepartsbasis. Beredningen av sysselsättningsåtgärderna framskrider vidare mot budgetförhandlingarna med tydligare politisk samordning. Till budgetförhandlingarna samlar regeringen både arbets- och näringsministeriets och de övriga ministeriernas åtgärder som bedöms ha effekter på sysselsättningen.

Regeringen hörde dessutom en sakkunnigbedömning om situationen för arbetskraftsinvandringen och hur den framskrider. Arbets- och näringsministeriet informerar mer om detta under de närmaste veckorna.

Ytterligare information:

Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483

Tillbaka till toppen