Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen enades om en betydande ökning av exportfinansieringen för att stärka Finlands konkurrenskraft

Arbets- och näringsministeriet
13.9.2016 15.02
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en betydande ökning av de i lagen angivna fullmakterna för Finnvera Abp att bevilja exportfinansiering. Genom förslaget säkerställs att fullmakterna och villkoren för exportfinansieringen i enlighet med regeringsprogrammet åtminstone förblir på samma nivå som i de viktigaste konkurrentländerna.

Det föreslås att fullmakterna höjs så att Finnveras fullmakt för exportgarantier höjs från 19 miljarder euro till 27 miljarder euro och att finansieringsfullmakten och ränteutjämningsfullmakten för exportkrediter höjs från 13 miljarder euro till 22 miljarder euro.

– En tillräcklig exportfinansiering hör i det rådande konkurrensläget till de förutsättningar för konkurrenskraften som är nödvändiga för det finska näringslivet och företagandet och som regeringen har lovat förbättra genom ett av sina spetsprojekt och genom övriga åtgärder. De tidigare fullmakterna håller på att bli otillräckliga, om de viktigaste exportbranschernas orderstock blir lika stor som beräknad. Därför föreslår vi för riksdagen att det görs en betydande höjning av finansieringsfullmakterna, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

– Höjningen av fullmakterna för exportfinansieringen har en betydande exportfrämjande och jobbskapande effekt på den finländska samhällsekonomin i flera olika landskap och inom olika branscher, fortsätter minister Rehn.

De tre mest betydande sektorerna när det gäller finansiering av Finlands export är fartygs-, telekom- och skogssektorn.

En höjning av fullmakterna för Finnvera Abp gör inte att ansvarsförbindelserna omedelbart ökar. Ansvarsförbindelserna ökar i takt med att nya finansierings- och garantibeslut fattas. Beviljande av exportkrediter för stora exportprojekt förutsätter också att arbets- och näringsministeriet ger sitt godkännande och att ärendet före det behandlas i statsrådets finansutskott.

Man enades om förslaget att Finnvera Abp:s fullmakter för exportfinansiering ska höjas vid statsrådets finanspolitiska ministerutskotts sammanträde den 13 september 2016.

Ytterligare upplysningar:

Hannu Väänänen, specialmedarbetare, ANM, tfn 050 410 4909
Kari Parkkonen, regeringsråd, ANM, tfn 050 563 7612

Tillbaka till toppen