Hoppa till innehåll

Handbok om integrationslagen på lättläst finska stöder främjande av integration

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 13.53 | Publicerad på svenska 27.1.2023 kl. 15.38
Pressmeddelande
Illustrationsbild.

En lättläst handbok om integrationslagen har publicerats på integration.fi. Handboken betjänar särskilt personer som utför integrationsarbete och som inte talar finska eller svenska som modersmål. Handboken lämpar sig också i arbetet med vägledning och rådgivning för invandrare. Allt som allt behöver så många som 750 000 människor lättläst i Finland.

Den lättlästa handboken om integrationslagen framskrider i enlighet med den gällande integrationslagen (lagen om främjande av integration). I slutet av handboken finns också en kort beskrivning av frågor som rör flyktingmottagning. Handboken beaktar också att ordnandet av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Handboken riktar sig till exempel till integrationsaktörer som arbetar med integration men inte talar finska eller svenska som modersmål eller som nyligen har flyttat till Finland. Lättläst hjälper upp till 750 000 människor i Finland, av vilka en del är invandrare. Handboken lämpar sig också i brådskande situationer i arbetet och i arbetet med vägledning och rådgivning för invandrare.

”Lättläst innehåll är till nytta för alla. Det underlättar i servicesituationer och ökar jämlikheten när så många som möjligt kan förstå vad som sägs till exempel i någon punkt i lagen”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Handboken om integrationslagen på lätt finska har beviljats symbolen för lättläst

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare producerar innehåll på lättläst finska också därför att man med hjälp av ett exempel kan synliggöra behovet av lättläst språk i samhället och i det integrationsfrämjande arbetet.

Selkokeskus har beviljat den lättlästa handboken om integrationslagen på integration.fi symbolen för lättläst. Symbolen för lättläst gör det lättare för människor som behöver lättläst att hitta lämplig läsning och upprätthålla kvaliteten på lättläst. Med tanke på symbolen för lättläst har man också bedömt hur pass enkelt det är att tillgodogöra sig lättläst innehåll.

Handboken om integrationslagen på lättläst finska har publicerats som en del av en allmänspråklig nättjänst dit man kommer genom att välja selkosuomi i språkvalsmenyn i integration.fi. Även webbsidornas synliga sökvägar och url-adresser visar för användaren att han eller hon bläddrar i innehåll som är skrivna på lättläst finska. Handboken uppdateras normalt i samband med annan webbuppdatering, och den ses över senare så att den motsvarar ändringarna i integrationslagen. 
 

Ytterligare information:
Helena Torkko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen