Hoppa till innehåll

Höjning av det maximala lönegarantibeloppet – utkast till regeringsproposition på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2021 13.36 | Publicerad på svenska 6.4.2021 kl. 13.42
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har sänt ett utkast till proposition om höjning av det maximala lönegarantibeloppet från nuvarande 15 200 euro till 19 000 euro på remiss. Därmed motsvarar det maximala lönegarantibeloppet bättre arbetstagarnas nuvarande lönenivå. På grund av covid-19-epidemin förväntas företagens betalningssvårigheter öka och antalet arbetstagare som ansöker om lönegaranti och de ersättningar som söks med stöd av lönegarantin öka.

En arbetstagare har rätt att av statens medel få sina fordringar som beror på anställningsförhållandet betalda enligt lönegarantin, om arbetsgivaren har försatts i konkurs eller annars är insolvent. Det maximala lönegarantibelopp som betalas till arbetstagare med stöd av lönegarantilagen har varit detsamma sedan 1999.

Regeringen påskyndar höjningen av det maximala beloppet på grund av covid-19-epidemin. Utöver lönegarantilagen föreslås det att lagen om lönegaranti för sjömän ändras. Till övriga delar genomförs reformen av lönegarantilagen senare.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett remissförfarande om lagändringarna 1 april–26 april 2021. Regeringen har för avsikt att lämna propositionen till riksdagen i maj, varefter höjningen av det maximala beloppet träder i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:
Katariina Tirri, specialsakkunnig, tfn 0295 047 180

Tillbaka till toppen