Hoppa till innehåll
Media

I augusti fanns det 239 100 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av augusti. Totalt 239 100, en minskning på 41 900 för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 41 900 personer. I augusti anmäldes 95 400 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 175 500 lediga jobb, vilket är 20 100 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken fanns det i slutet av augusti sammanlagt 239 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 41 900 färre än ett år tidigare och 33 100 färre än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 135 000 kunder hos kommunförsöken, vilket är 15 600 färre än i augusti föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av augusti fanns det i hela landet uppskattningsvis 14 800 permitterade, vilket är 20 900 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 9 600, vilket är 15 000 färre än i augusti i fjol. Från och med juli minskade antalet permitterade på heltid med 5 000.

Antalet långtidsarbetslösa var 92 300

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 92 300, vilket är 19 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 90 300, det vill säga 14 900 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 7 300 färre än i augusti i fjol, det vill säga sammanlagt 25 500. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 60,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,4 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 95 400 nya lediga jobb, det vill säga 5 400 fler än i augusti förra året. Allt som allt fanns det i augusti 175 500 lediga jobb, vilket är 20 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti deltog 105 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är lika många som ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 7,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 30 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,6 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 187 000, vilket är 8 000 fler än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen