Hoppa till innehåll

I december fanns det 275 300 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 8.03
Pressmeddelande
Animerad grafik och text: I december fanns det 275 300 arbetslösa arbetssökande  Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 82 000 personer på ett år.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 82 000 personer på ett år. I december anmäldes 90 600 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 164 500 lediga jobb, vilket är 71 600 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av december sammanlagt 275 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 82 000 färre än ett år tidigare, men 17 600 fler än för två år sedan i december. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 22 600. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 144 700 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av december fanns det i hela landet 34 000 permitterade, vilket är 62 500 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 25 400, vilket är 52 400 färre än i förra december. Antalet permitterade på heltid ökade med 6 700 från november.

Antalet långtidsarbetslösa var 107 300

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 107 300. Detta är 15 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 105 400, det vill säga 21 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 12 600 färre än i förra december, dvs. sammanlagt 31 200. I januari–december avslutades i genomsnitt 61,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,4 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

I december anmäldes 90 600 nya lediga jobb, det vill säga 40 200 fler än i december föregående år. Allt som allt fanns det i december 164 500 lediga jobb, vilket är 71 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av december deltog 104 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 500 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 7,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 128 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,5 procent, dvs. 2,5 procentenheter högre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 187 000, vilket är 16 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,0 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare information:

Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen