Hoppa till innehåll

I februari fanns det 265 600 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2022 8.04
Pressmeddelande
I februari fanns det 265 600 arbetslösa arbetssökande, vilket är 61 500 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 61 500 personer. I februari anmäldes 122 400 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 242 400 lediga jobb, vilket är 81 800 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av februari sammanlagt 265 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 61 500 färre än ett år tidigare, men 17 400 fler än för två år sedan i februari. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 100. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 140 800 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av februari fanns det i hela landet 35 300 permitterade, vilket är 37 300 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 26 800, vilket är 28 800 färre än i februari i fjol. Från och med januari minskade antalet permitterade på heltid med 2 300.

Antalet långtidsarbetslösa var 103 800

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 103 800. Detta är 7 700 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 103 300, det vill säga 16 700 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 10 700 färre än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 28 200. I januari–februari avslutades i genomsnitt 57,6 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,9 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under februari anmäldes 122 400 nya lediga jobb, dvs. 43 800 fler än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 242 400 lediga jobb, vilket är 81 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari deltog 111 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 800 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 89 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 74,0 procent, dvs. 3,3 procentenheter högre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 185 000, vilket är 40 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, dvs. 1,2 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html


Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen