Hoppa till innehåll
Media

I juli fanns det 272 300 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2022 8.04
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av juli. Totalt 272 300, en minskning på 50 300 för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 50 300 personer. I juli anmäldes 74 700 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 161 000 lediga jobb, vilket är 24 900 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juli sammanlagt 272 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 50 300 färre än ett år tidigare och 12 500 fler än föregående månad. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 148 600 kunder hos kommunförsöken, vilket är 18 000 färre än i juli föregående år. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av juli fanns det i hela landet 20 000 permitterade, vilket är 24 400 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 14 600, vilket är 17 800 färre än i juli i fjol. Från och med juni ökade antalet permitterade på heltid med 2 300.

Antalet långtidsarbetslösa var 95 400

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 95 400, vilket är 18 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 97 900, det vill säga 15 500 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 9 800 färre än i juli i fjol, det vill säga sammanlagt 30 500. I januari–juli avslutades i genomsnitt 61,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,5 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under juli månad anmäldes 74 700 nya lediga jobb, det vill säga 2 500 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 161 000 lediga jobb, vilket är 24 900 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli deltog 98 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 200 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.


Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 6,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 49 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,7 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 190 000, vilket är 12 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, dvs. 0,9 procentenheter lägre än ett år tidigare.


Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna.


Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen